Wednesday, 29/06/2022 - 16:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ II (điều chỉnh)

Năm học 2021 – 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ II (điều chỉnh)

Năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kế Sách về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ vào kế hoạch số 34/KH-THCS ngày 09 tháng 10 năm 2021 của trường Trung học cơ sở An Lạc Tây về thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022,

          Trường THCS An Lạc Tây xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021-2022 như sau:

           I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: 

Nhằm đánh giá đúng việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và kiểm tra năng lực học tập của học sinh một cách chính xác, thực chất trong học kỳ II năm học 2021-2022; Căn cứ kết quả kiểm tra để làm cơ sở cho việc xét thi đua Học kỳ II và cả năm học;

Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch năm học; và việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 6; chương trình GDPT 2006 của lớp 7, 8, 9; Hoàn thành xét Tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp; Điều chỉnh các biện pháp thực hiện công tác chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 202- 2023.

2. Yêu cầu:

 Đảm bảo kiểm tra cuối kỳ II an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế. Kết quả kiểm tra, những thông tin về đánh giá, xếp loại phải được công khai minh bạch cho giáo viên, học sinh và phụ huynh biết thông qua nhiều hình thức. Trên cơ sở đó để nhà trường, các tổ chuyên môn, giáo viên đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo kế hoạch dạy học phù hợp, góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng kiểm tra:  Học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 của trường.

2. Thời gian kiểm tra:

a) Đối với Khối 9

Từ 10/5/2022 đến 14/5/2022: Kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu các môn Thể dục, Âm nhạc, Tiếng Anh phần Nghe+Nói, thực hành Tin học.

 - Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022, Kiểm tra tập trung các môn còn lại theo lịch kiểm tra của trường. (đính kèm lịch)

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II- LỚP 9 BUỔI SÁNG

 

Ngày

 

Thứ hai 16/5/2022

Thứ ba 17/5/2022

Thứ tư 18/5/2022

Thứ năm 19/5/2022

Thứ sáu 20/5/2022

Môn 1

Tin học

Ngữ văn

 

Toán

 

Tiếng Anh

 

GDCD

Môn 2

Địa lý

Vật lý

Lịch sử

 

Sinh học

 

Hóa học

Môn 3

Công nghệ

 

 

 

 

* Ghi chú: Khối 9

Ngày 04/05/2021 đến 28/05/2021: Khối 9 hoàn thành chương trình học kỳ 2 và ôn thi Tuyển sinh 10 bắt đầu 30/5/2022.

Xét Tốt nghiệp THCS vào ngày 04/6/2022.

- Ngày 08/6/2022 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 b) Đối với Khối 6, 7, 8 (điều chỉnh mới)

Từ 26/5/2022 đến 01/6/2022: Kiểm tra tại lớp theo thời khoá biểu các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học thực hành, Tiếng Anh phần nghe và nói.

- Từ ngày 02/6/2022 đến 07/6/2022: Kiểm tra tập trung các môn còn lại theo lịch kiểm tra của trường.

                LỊCH KIỂM TRA KHỐI 6 -BUỔI SÁNG

 

Ngày

 

Thứ Năm 02/6/2022

Thứ Sáu 03/6/2022

Thứ bảy 04/6/2022

Thứ Hai 06/6/2022

Thứ ba 07/6/2022

Môn 1

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Lịch sử-Địa lý

Khoa học tự nhiên

Môn 2

Tin học

GDCD

Công nghệ

 

 

 

        LỊCH KIỂM TRA KHỐI 7 VÀ 8 –BUỔI SÁNG

 

Ngày

 

Thứ Năm 02/6/2022

Thứ Sáu 03/6/2022

Thứ bảy 04/6/2022

Thứ Hai 06/6/2022

Thứ ba 07/6/2022

Môn 1

Lịch sử

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Tin học

Môn 2

Công nghệ

Vật lý

Địa lý

 

 

Sinh học

 

GDCD

Môn 3

 

 

 

Hóa (khối 8)

 

 

* Ghi chú:

- Từ 08/6/2022 đến 11/6/2022: Chấm bài, nhập điểm và xét hạnh kiểm, học lực.

- Ngày 12/6/2022 GVCN nộp báo cáo tổng kết cho lãnh đạo.

- Ngày 13/6/2022 Nộp báo cáo thống kê về Phòng Giáo dục các khối 6,7,8.

Kiểm tra vét: Trường hợp học sinh vắng kiểm tra có lý do chính đáng do Hiệu trưởng trường ký xác nhận có phép, được dự kiểm tra lại vào Thứ ba ngày 12/6/2022 những môn mà HS chưa kiểm tra cuối kỳ theo lịch chung.

II. ĐỀ KIỂM TRA VÀ PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc ra đề kiểm tra

- Trường ra sẽ đề và tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021-2022 các môn còn lại. GV ra đề kiểm tra không cho nội dung rơi vào giảm tải.

- Môn Tiếng Anh lớp 9:

Đề kiểm tra viết gồm 5 phần: Phần I. Pronunciation gồm 2 câu (0,4 điểm); Phần II. Stress gồm 2 câu (0,4 điểm); Phần III. Language Focus gồm 2 phần (Vocabulary: 3 câu (0,6 điểm) và Grammar: 6 câu (1,2 điểm)); Phần IV. Reading gồm 2 đoạn văn 10 câu (2,0 điểm); Phần V. Writing gồm 7 câu (1,4 điểm). Tổng cộng phần kiểm tra viết là 6,0 điểm.

- Môn Ngữ văn:

Đề kiểm tra gồm 2 phần: Phần I. Đọc hiểu gồm 4 câu (3,0 điểm); Phần II. Làm văn gồm 02 câu, câu 1 viết một đoạn văn (2,0 điểm), câu 2 làm bài văn (5,0 điểm).

- Môn Toán:

Đề kiểm tra gồm có 2 phần: Phần I trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm); Phần II tự luận (7,0 điểm).

2. Hình thức đề kiểm tra

- Đề kiểm tra được ra theo cấu trúc, thời gian làm bài và ma trận phù hợp với đặc trưng của từng môn học ở các khối lớp; đồng thời phù hợp với nội dung của kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022 hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Xây dựng ma trận (hoặc bản đặc tả) đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (không áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan).

Đối với môn tiếng Anh, các khối lớp thực hiện kiểm tra đánh giá theo các Công văn 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công văn 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT.

Riêng phần kiểm tra nghe và nói, mỗi phần 2,0 điểm do GV chủ động tổ chức kim tra để không bị động về giáo viên coi thi và phương tiện nghe.

- Các môn: Thể dục, Mỹ Thuật, Âm nhạc, Giáo dục địa phương lớp 6 giáo viên ra đề phù hợp với đặc trưng của môn học.

- Các môn tính điểm; Đề kiểm tra in sẵn trên giấy kiểm tra, Thí sinh làm bài trên giấy kiểm tra, đề kiểm tra được phát tới từng thí sinh.

- Thời gian làm bài:

+ Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.

+ Môn Tiếng Anh: 60 phút.

+ Môn Lịch sử - Địa lí lớp 6 và môn Khoa học tự nhiên lớp 6 thời gian kiểm tra 90 phút.

+ Các môn còn lại: 45 phút.

* Đề kiểm tra GV lưu ý trình bày cở chữ, lỗi chính tả, tránh dùng câu từ khó hiểu đối với học sinh.

3. Yêu cầu của đề kiểm tra và phạm vi chương trình

- Yêu cầu và mức độ đạt được của đề kiểm tra căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành phù hợp với mức độ đạt được của học sinh trung bình.

- Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình học kỳ II năm học 2021 - 2022 của các khối lớp đang học, nhưng có thể cho trong học kỳ I khoảng 10%; trong đó có một số câu hỏi vận dụng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, quan tâm đến giải quyết các vấn đề thực tiễn, xã hội với tỷ lệ câu hỏi tối thiểu 10% và tối đa 20% trong đề kiểm tra.

- Tổ chức ôn tập kiến thức cho HS theo dạng đề cương giới hạn chương trình kiểm tra HK II (Khuyến khích cho câu hỏi để HS dựa vào đề cương trả lời; hạn chế ra câu hỏi có đáp án sẵn để tránh tình trạng HS quay cóp).

4. Thời gian nộp đề kiểm tra

- Thời gian nộp đề Khối 9 cho tổ trưởng là 10/5/2022; nộp cho lãnh đạo 12/5/2022

- Các khối còn lại: Thời gian nộp đề cho tổ trưởng là 28/5/2022; nộp cho lãnh đạo là 30/5/2022

Đề nộp bằng văn bản (Đề nộp GV khỏi trộn đề) và file Word cho chô tổ trưởng duyệt trước. Sau khi tổ trưởng duyệt xong mới trộn đề thành 4 đề phần trắc nghiệm. (Tổ trưởng có thể gửi lại cho GV sau khi duyệt đề để GV lưu)

Tổ trưởng gửi bằng văn bản gốc đã duyệt và bộ đề thi qua mail Thầy Điền và lãnh đạo trường (để lưu và kiểm tra trước khi tiến hành in sao đề).

*Quy định 01 bộ đề gồm

+ 01 Ma trận – Sử dụng chung 1 ma trận cho cả đề chính thức và dự bị.

+ 01 đề kiểm tra nếu cho dưới dạng trắc nghiệm hoàn toàn đối với Tiếng Anh hoặc Vật lý; các môn khác ra đề kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

+ 01 hướng dẫn chấm (có đáp án của phần trắc nghiệm và tự luận)

3. Cách trình bày đề kiểm tra

- Trình bày đúng theo Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (NĐ 30/2020/NĐCP). Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13 (hoặc 14); định dạng khổ giấy A4, giấy đứng;

- Đề kiểm tra trắc nghiệm khi in nộp có trộn thành 4 mã đề và in riêng với phần tự luận.

- Nội dung các câu hỏi và phương án trả lời (phần trắc nghiệm), câu hỏi (phần tự luận) không dùng các định dạng đặc biệt như: in đậm, in nghiêng, gạch chân….hoặc định dạng khác với các nội dung còn lại.

- Đề kiểm tra phải trình bày rõ ràng và chính xác, không sử dụng các từ ngữ khó hiểu; hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ các ý chính và có thang điểm đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

- Giáo viên bộ môn soạn đề kiểm tra và nộp cho tổ trưởng duyệt. Tổ trưởng tiến hành duyệt đề và niêm phong đề kiểm tra theo từng môn.

4. Coi kiểm tra cuối kỳ II

GV coi kiểm tra theo lịch phân công của lãnh đạo đối với các môn kiểm tra tập trung.

GV khi coi kiểm tra gặp cô Thúy để ký nhận và ký nộp đề kiểm tra mỗi môn theo lịch phân công.

Danh sách học sinh dự kiểm tra các lớp do cô Thúy làm sẵn để HS ký nộp bài kiểm tra.

V. THỰC HIỆN CHẤM BÀI, NHẬP ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

- Bài kiểm tra những của các khối lớp thì giáo viên dạy lớp nào sẽ chấm lớp đó. Đảm bảo chấm công bằng, chính xác, đúng quy định và chịu trách nhiệm về điểm số mà mình đã chấm.

- Giáo viên phải ghi nhận xét bằng lời trong bài làm của học sinh (nên ghi rõ lỗi sai của HS trong các bài dưới điểm 5).

     - Lãnh đạo sẽ thẩm định bài kiểm tra cuối kỳ II sau khi giáo viên bộ môn chấm điểm xong nhằm đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

     - Bài kiểm tra cuối kỳ II phải sửa chữa công khai điểm kiểm tra cho học sinh và nộp lại cho Văn thư lưu tại văn phòng.

- GVBM phải thực hiện đầy đủ số cột kiểm tra theo quy định, việc vào điểm phải kịp thời, rõ ràng, chính xác theo Thông tư 26/2020/TT-BGD ĐT hướng dẫn về việc kiểm tra đánh giá học sinh.

Riêng Khối 6 thì đánh giá HS theo Thông tư 22/2021/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD và ĐT.

 

     - Việc ghi điểm, xét duyệt hồ sơ, xét tốt nghiệp: theo quy định và Hướng dẫn của Phòng Giáo dục.

- Khi nhập điểm: GVBM cần rà soát kỹ lại điểm số ở các lớp mình giảng dạy; đảm bảo đầy đủ các con điểm, nhập điểm đúng cột (miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra HKII), GVBM nộp sổ điểm cá nhân cho Tổ trưởng sau khi hoàn tất điểm số; GVCN xếp loại hạnh kiểm của học sinh, kiểm tra đầy đủ.

- Khi xét duyệt: GVCN in bảng tổng hợp điểm HKII, cả năm. Lãnh đạo xét duyệt sẽ đối chiếu với sổ điểm cá nhân của giáo viên, kiểm tra việc nhập điểm (đúng cột, đủ cột, đủ các con điểm), kiểm tra xác suất cột điểm trung bình môn, trung bình các môn học kỳ II, cả năm, xếp loại học lực, hạnh kiểm (lớp 6 đánh giá năng lực và phẩm chất),... Khi nộp GVCN lớp ký tên trên bảng điểm đầy đủ.

- Sau xét duyệt: lãnh đạo sẽ in sổ Gọi tên - ghi điểm; GVCN, GVBM ký xác nhận và lưu trữ sổ Gọi tên-Ghi điểm.

- Lãnh đạo sẽ khóa điểm trên SMAS trước khi tiến hành xét duyệt kết quả nên GVCN, GVBM cần hoàn thành điểm số, điểm danh trước thời gian trên.

VI. TỔ CHỨC VIỆC HỌC TẬP SAU KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 9 THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

     *Đối với khối 9

- GVBM hoàn thành chương trình đến hết tuần 35 (28/5/2022).

- Sau khi học sinh lớp 9 kiểm tra cuối kỳ II xong, GV dạy ôn thi đầu vào lớp 10 các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh dạy bồi dưỡng HS để kịp ôn tập nội dung kiến thức cho HS thi vào lớp 10.

- HS rút hồ sơ và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 08/6/2022.

- Về đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống phần mềm bắt buộc phải có số Căn cước công dân hoặc số định danh.

- Ngày thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 là ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2022.

*Đối với khối 6, 7, 8

- Tuần 34: kiểm tra cuối kỳ 2 theo kế hoạch (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022).

- Tuần 35 gồm các ngày từ 13 đến 16/6/2022: GVBM chấm trả bài kiểm tra, báo cáo điểm theo quy định, dạy tiếp tục đảm bảo hoàn thành hết chương trình môn học.

- Dự kiến Tổng kết năm học vào ngày 21/6/2022.

* GV bộ môn và GVCN lưu ý tổ chức ôn tập và rèn luyện trong hè đối với những HS kiểm tra lại phải hoàn thành trong tháng 6/2022

Ngày kiểm tra lại dự kiến 15/7/2022.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

  • Kiểm tra cuối kỳ II được tổ chức gọn nhẹ, không gây áp lực cho học sinh, nhưng nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan trong việc tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
  • Tổ trưởng triển khai đến từng thành viên trong tổ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình việc tổ chức ôn tập, công tác ra đề kiểm tra, coi chấm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,… Đặc biệt, cần chú trọng công tác xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp với các mức độ đạt được của học sinh trung bình.
  • Tổ trưởng tổ chức lập kế hoạch đảo tiết ôn tập (nếu có) sao cho phù hợp với thời gian tổ chức kiểm tra Cuối kỳ II, đảm bảo học sinh được ôn tập trước khi kiểm tra. Sau kiểm tra, giáo viên dạy hết chương trình theo kế hoạch, tuyệt đối không được cắt xén hay dồn chương trình.
  • Trường hợp học sinh không được kiểm tra theo lịch do ốm đau, tai nạn hay những trường hợp đặc biệt khác có lý do chính đáng, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra bổ sung cho các em kịp thời trước khi tổng kết.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021-2022 đề nghị tất cả CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung công việc và tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện, do yêu cầu từ thực tế hoặc kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD ĐT Kế Sách có thay đổi thì hiệu trưởng sẽ thông báo, bổ sung kế hoạch này cho phù hợp./.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PHT, Các tổ trưởng;

- GVCN, HS;

-  Niêm yết;

       -  Lưu: VT.

                                                                               

 

                                                                              Trần Thị Thúy Nga

 

Tác giả: Trần Thị Thúy Nga
Nguồn:Tài liệu trường học Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 22
Tháng 06 : 1.044
Năm 2022 : 11.612