Saturday, 20/08/2022 - 07:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ II

Năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào Hướng dẫn 821/GDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kế Sách về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và kế hoạch thời gian năm học cấp trung học cơ sở;

Căn cứ vào kế hoạch năm học số 49/KH-THCS ngày 17 tháng 9 năm 2018 của trường Trung học cơ sở An Lạc Tây;

          Trường THCS An Lạc Tây xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

I. VIỆC RA ĐỀ KIỂM TRA, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA VÀ PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc ra đề kiểm tra:

       - Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ ra đề kiểm tra các môn: Ngữ văn; Toán của khối 6,7, 8, 9.

       - Trường ra sẽ đề và tổ chức kiểm tra đối với các môn còn lại của khối 9 và ở tất cả các môn của khối 6, 7, 8.

2. Hình thức đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra được ra theo cấu trúc, thời gian làm bài và ma trận phù hợp với đặc trưng của từng môn học ở các khối lớp ; đồng thời phù hợp với nội dung của kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018 – 2019 hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Xây dựng ma trận đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (không áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan).

Đối với môn tiếng Anh, thực hiện việc ra đề và tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn số 1339 ngày 18/7/2016 của Sở GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

- Các môn: Thể dục, Mỹ Thuật, Âm nhạc giáo viên ra đề phù hợp với đặc trưng của môn học.

- Thí sinh làm bài trên giấy thi, đề kiểm tra được phát tới từng thí sinh.

- Thời gian làm bài:

+ Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.

+ Môn Tiếng Anh: 60 phút.

+ Các môn còn lại: 45 phút.

3. Yêu cầu của đề kiểm tra và phạm vi chương trình:

- Yêu cầu và mức độ đạt được của đề kiểm tra căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành phù hợp với mức độ đạt được của học sinh trung bình.

- Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình học kỳ II năm học 2018 – 2019 của các khối lớp đang học, nhưng có thể cho trong học kỳ I khoảng 10%; trong đó có một số câu hỏi vận dụng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, quan tâm đến giải quyết các vấn đề thực tiễn, xã hội với tỷ lệ câu hỏi tối thiểu 10% và tối đa 20% trong đề kiểm tra.

- Tổ chức ôn tập cho HS theo dạng đề cương giới hạn chương trình kiểm tra; tránh ra đề cương câu hỏi có đáp án sẵn.

II. THỜI GIAN KIỂM TRA, CÁCH TRÌNH BÀY ĐỀ KIỂM TRA

1. Thời gian tổ chức kiểm tra:

*Đối với khối 9: Kiểm tra tuần 34

       -  Môn Thể dục, Âm nhạc, thực hành Tin học: Kiểm tra học kỳ theo thời khóa biểu học chính khóa bộ môn tuần 33.

 - Môn tiếng Anh: GV tổ chức các phần thi nghe, đọc, nói trước kiểm tra theo thời khóa biểu bộ môn tuần 35

- Các môn còn lại: kiểm tra tập trung từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019.

* Đối với khối 6, 7, 8: Tuần 36

      - Môn Thể dục, ÂN, MT, thực hành Tin học: Kiểm tra theo thời khóa biểu bộ môn  Tuần 35

- Môn tiếng Anh: GV tổ chức các phần thi nghe ,đọc, nói trước kiểm tra theo thời khóa biểu bộ môn tuần 35

- Các môn còn lại: kiểm tra tập trung từ ngày 10/5/2018 đến ngày 16/5/2018

2. Thời gian nộp đề kiểm tra:

- Đối với môn Phòng ra đề nộp đề tham khảo Thời gian nộp đề môn Văn, Toán cho lãnh đạo là 5/4/2019 để tổng hợp nộp về Phòng GD

- Đối với các môn Trường ra đề:

- Thời gian nộp:

*Khối 9: Thời gian nộp đề các môn còn lại ngày 16/4/2019;

*Các khối còn lại: Thời gian nộp đề các môn còn lại  là 2/5/2019

Nộp bằng văn bản và gởi file bộ đề thi qua mail Tổ trưởng và lãnh đạo trường. (Đề nộp GV khỏi trộn đề)

*Quy định 01 bộ đề gồm:

+ 01 Ma trận – Sử dụng chung 1 ma trận cho cả đề chính thức và dự bị.(theo mẫu đính kèm)

+ 01 đề kiểm tra nếu cho dưới dạng trắc nghiệm hoàn toàn đối với Tiếng Anh hoặc Vật lý; các môn khác ra đề kết hợp trắc nghiệm với tự luận .

+ 01 hướng dẫn chấm  (chú ý: đáp án của phần trắc nghiệm và tự luận)

3. Cách trình bày đề kiểm tra

- Trình bày đúng theo Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13 (hoặc 14); định dạng khổ giấy A4, giấy đứng;

- Đề kiểm tra trắc nghiệm khi in có trộn thành 4 mã đề và in riêng với phần tự luận.

- Nội dung các câu hỏi và phương án trả lời (phần trắc nghiệm), câu hỏi (phần tự luận) không dùng các định dạng đặc biệt như: in đậm, in nghiêng, gạch chân,….hoặc định dạng khác với các nội dung còn lại.

- Một bộ đề phải có đủ các phần: ma trận đề, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm. Đề kiểm tra phải trình bày rõ ràng và chính xác; hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ các ý chính và có thang điểm đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

- Giáo viên được phân công soạn đề kiểm tra và nộp cho tổ trưởng duyệt. Tổ trưởng tiến hành duyệt đề và niêm phong đề kiểm tra theo từng môn.

III. LỊCH KIỂM TRA

a) Bố trí phòng thi

- Đối với khối lớp 9 có 83 học sinh- thi vào Buổi sáng có 3 phòng thi (chia như kiểm tra HKI)

- Đối với khối 6,7,8

Khối 6: có 102 HS dự thi được chia ra làm 3 phòng ( theo lớp học)

Khối 7: có 100 HS dự thi được chia ra làm 3 phòng ( theo lớp học)

Khối 8: có 99 HS dự thi được chia ra làm 3 phòng (Chia như HKI)

b) Lịch kiểm tra (Dự kiến)

- Môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật kiểm tra theo kế hoạch.

         - Kiểm tra tập trung các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Công nghệ, Lịch sử, GDCD, Tiếng Anh, Tin học.

+ Khối 6, 9 kiểm tra buổi sáng. Tập trung tại phòng thi lúc 6 giờ 50 phút.

+ Khối 7, 8 kiểm tra buổi chiều. Tập trung tại phòng thi lúc 12giờ50 phút.

*Khối 9: kiểm tra buổi sáng

Ngày

22/4/2019

23/4/2019

24/4/2019

25/4/2019

26/4/2019

Sáng

Tin học

Địa lý

Công nghệ

Ngữ văn

Vật lý

Toán

Tiếng Anh

Hóa học

GDCD

Sinh học

Lịch sử

 

* Khối 6: Kiểm tra vào buổi sáng

 

Ngày

 

6/5/2019

7/5/2019

8/5/2019

9/5/2019

10/5/2019

 

Môn

Địa lý

Công nghệ

Ngữ văn

Vật lý

Toán

Tiếng Anh

Tin học

    GDCD

Sinh học

Lịch sử

 

 

* Khối 7, 8 : Kiểm tra vào buổi chiều

 

Ngày

 

6/5/2019

7/5/2019

8/5/2019

9/5/2019

10/5/2019

 

Môn

Tin học

Địa lý

Công nghệ

Ngữ văn

Vật lý

Toán

Tiếng Anh

Sinh học

Lịch sử

GDCD

Hóa học

 

IV. LỆ PHÍ

- Giống như Kiểm tra học kỳ I

- Giáo viên chủ nhiệm thu và nộp lại tại Văn phòng  (cô Thúy). 

- Hạn chót nộp là:  26/5/2019  (thứ sáu)

V. THỰC HIỆN CHẤM, VÀO ĐIỂM VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ

- Bài kiểm tra những của các khối lớp thì giáo viên dạy lớp nào sẽ chấm lớp đó. Đảm bảo chấm công bằng, chính xác, đúng quy định và chịu trách nhiệm về điểm số mà mình đã chấm.

- Giáo viên phải nhận xét trong bài làm của học sinh (nên ghi rõ lỗi sai của HS trong các bài dưới điểm 5).

- Lãnh đạo sẽ thành lập tổ chấm thẩm định bài kiểm tra học kỳ II (10 bài/môn/khối) sau khi giáo viên bộ môn chấm điểm xong nhằm đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

- Bài kiểm tra phải sửa chữa công khai cho học sinh và nộp lại cho Văn thư lưu tại văn phòng.

- GVBM phải thực hiện đầy đủ số cột kiểm tra theo quy định, việc vào điểm phải kịp thời, rõ ràng, chính xác và làm tròn điểm theo Thông tư 58/TT-BGD ĐT hướng dẫn về việc làm tròn điểm.

- Việc ghi điểm, xét duyệt hồ sơ, xét tốt nghiệp: theo quy định và Hướng dẫn của Phòng Giáo dục

*Đối với khối 9

+  Hạn chót nhập điểm và hoàn tất các con điểm, kiểm danh trên SMAS trước ngày 03/5/2019.

+ GVCN xếp loại Hạnh kiểm học sinh, in các bảng tổng hợp HKII, cả năm: ngày 04/5/2019. Lãnh đạo khóa điểm và chuẩn bị hồ sơ xét duyệt ngày  06/5/2019.

+ Xét duyệt kết quả học kỳ II: lúc 7h30 – 11h00  ngày 07/5/2019.

+ Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp: từ ngày 10 đến ngày 14/5/2019.

+ Xét Tốt nghiệp học sinh khối 9: lúc 7h30 ngày 21/5/2019.

*Đối với khối 6,7, 8

+   Hạn chót nhập điểm và hoàn tất các con điểm, kiểm danh trên SMAS trước ngày 15/5/2019.

+ GVCN xếp loại Hạnh kiểm học sinh, in các bảng tổng hợp HKII, cả năm nộp ngày 16/5/2019. Lãnh đạo khóa điểm và chuẩn bị hồ sơ xét duyệt ngày  17/5/2019.

+ Xét duyệt kết quả học kỳ II: lúc 7h30 ngày 17/5/2019.

+ Trường Nộp  báo cáo về Phòng GD – ĐT Kế Sách: chậm nhất 20/5/2019.

Chú ý:

+ Trước khi xét duyệt: GVBM cần rà soát kỹ lại điểm số ở các lớp mình giảng dạy; đảm bảo đầy đủ các con điểm, nhập điểm đúng cột (miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra HKII), GVBM nộp sổ điểm cá nhân cho GVCN sau khi hoàn tất điểm số; GVCN xếp loại hạnh kiểm của học sinh, kiểm tra đầy đủ.

+ Khi xét duyệt: GVCN in bảng tổng hợp điểm HKII, cả năm. Tổ xét duyệt sẽ đối chiếu với sổ điểm cá nhân của giáo viên, kiểm tra việc nhập điểm (đúng cột, đủ cột, đủ các con điểm), kiểm tra xác suất cột điểm trung bình môn, trung bình các môn học kỳ II, cả năm, xếp loại học lực, hạnh kiểm,... Khi nộp GVCN lớp ký tên trên bảng điểm đầy đủ.

+ Sau xét duyệt: lãnh đạo sẽ in sổ Gọi tên – ghi điểm; GVCN, GVBM ký xác nhận và lưu trữ sổ GT – GĐ.

+ Lãnh đạo sẽ khóa điểm trên SMAS trước khi tiến hành xét duyệt kết quả nên GVCN, GVBM cần hoàn thành điểm số, điểm danh trước thời gian trên.

VI. TỔ CHỨC VIỆC HỌC TẬP SAU KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC ÔN TẬP TUYỂN SINH 10 CHO HỌC SINH KHỐI 9

     *Đối với khối 9

- GVBM hoàn thành chương trình đến hết tuần 36 (11/5/2019 )

- Tổ chức ôn tập HS lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10: 4 tuần kể từ ngày 13/5/2019 đến 10/6/2019 (sẽ có kế hoạch ôn tập riêng )

*Đối với khối 6, 7, 8:

- Tuần 36: kiểm tra theo  kế hoạch.

- Tuần 37 gồm các ngày từ 13 đến 18/5/2019: GVBM chấm trả bài kiểm tra, dạy đảm bảo hoàn thành hết chương trình môn học.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

  • Kiểm tra học kỳ II được tổ chức gọn nhẹ, không gây áp lực cho học sinh, nhưng nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan trong việc tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
  • Tổ trưởng triển khai đến từng thành viên trong tổ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình việc tổ chức ôn tập, công tác ra đề kiểm tra, coi chấm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,… Đặc biệt, cần chú trọng công tác xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp với các mức độ đạt được của học sinh trung bình.
  • Tổ trưởng tổ chức lập kế hoạch đảo tiết ôn tập (nếu có) sao cho phù hợp với thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ II, đảm bảo học sinh được ôn tập trước khi kiểm tra. Sau kiểm tra giáo viên dạy hết chương trình theo kế hoạch, tuyệt đối không được cắt xén hay dồn chương trình.
  • Trường hợp học sinh không được kiểm tra theo lịch do ốm đau, tai nạn hay những trường hợp đặc biệt khác có lý do chính đáng, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra bổ sung cho các em kịp thời trước khi tổng kết.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019 đề nghị tất cả CB-GV-NV-HS trong trường thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung công việc và tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện, do yêu cầu từ thực tế hoặc kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD ĐT Kế Sách thì hiệu trưởng có thể thay đổi, bổ sung kế hoạch này cho phù hợp./.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Các tổ trưởng;

- GVCN, HS;

-  Niêm yết;

       -  Lưu: VT.

                                                                               

 

                                                                              Trần Thị Thúy Nga

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 53
Tháng 08 : 323.762
Năm 2022 : 336.929