Saturday, 20/10/2018 - 04:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT KẾ SÁCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/KH-THCS        An Lạc Tây, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Căn cứ kế hoạch số 516/ KH-PGDĐT ngày 18/9/2017 của Phòng GD-ĐT huyện Kế Sách, về kế hoạch chương trình công tác Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác năm học 2017 - 2018 của Trường THCS An Lạc Tây;

 Trường THCS An Lạc Tây xây dựng kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và nhằm động viên khuyến khích thầy cô phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các em học sinh có năng khiếu về các môn học để bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi cấp huyện.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Là học sinh THCS đang học lớp 9 của Trường THCS An Lạc Tây. Đối với lớp 8 HS chỉ dự thi 2 môn Toán và Vật Lí.

2. Kết quả học lực và hạnh kiểm năm học: 2016-2017 như sau:

- Học lực đạt loại khá, giỏi (Điểm trung bình môn dự thi đạt 8,0 trở lên; riêng Ngữ Văn và Toán từ 7,5 trở lên)

- Hạnh kiểm xếp loại Tốt.

3. Mỗi học sinh chỉ được tham dự 1 môn thi.

III. MÔN THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Môn thi

Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường lớp 9 gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tin Học; lớp 8 môn Toán và Vật lý (Toán 8 thi đề lớp 8, Vật lý thi chung đề với lớp 9).

         2. Nội dung thi

Trong chương trình THCS do Bộ giáo dục-Đào tạo ban hành đến thời điểm học sinh đang học.

         3. Hình thức thi

Tất cả các môn điều thi viết (tự luận); riêng môn Tiếng Anh có sự kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, hình thức nghe hiểu và trả lời trên giấy in đề thi; môn Tin học thi  kết hợp hai hình thức trắc nghiệm lý thuyết và thực hành.

4. Thời gian làm bài:

Thời gian làm bài 150 phút.

IV. PHÂN CÔNG RA ĐỀ THI, THỜI GIAN THI, NỘP ĐỀ VÀ CHẤM THI.

1. Phân công ra đề thi.

- GVBM khối lớp 8, 9 ôn thi môn nào sẽ ra đề thi môn đó và chấm bài thi.

- Đề thi có cấu trúc giống đề thi HSG huyện. Thang điểm là 20 điểm. Đề thi phải có kiến thức nâng cao, mở rộng và phải rèn được kỹ năng cho học sinh. HS  được dự thi vòng huyện phải đạt từ 12 điểm trở lên (mỗi môn không quá 4 HS).

         2. Thời gian thi, nộp đề và chấm thi.

- Thời gian GVBM nộp đề cho Phó HT hạn chót là 18/10/2017. (Nộp bằng giấy và email).

- Thời gian thi dự kiến: 13g00 phút ngày thứ hai 30/10/2017.

+ 13h00 vào phòng làm bài  thi.

+ 15h30 Hoàn thành bài thi.

- Thời gian chấm thi và hoàn thành kết quả báo PHT chậm nhất vào buổi chiều (đến 15g00) ngày 01/11/2017.

Ban giám khảo sẽ xét kết quả thi và thông báo cho học sinh chậm nhất ngày 02/11/2017 và hoàn thành hồ sơ nộp PGD vào ngày 02/11/2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi HSG cấp trường của Trường THCS An Lạc Tây. Đề nghị Phó HT, Tổ trưởng CM, GVBM có liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. GVCN có nhiệm vụ đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện tốt giờ giấc và nội dung thi theo quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì trao đổi với hiệu trưởng để thực hiện hoàn thành kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phó HT (để chỉ đạo);

 - TT, GVBM để thực hiện;

- Niêm yết KHCM;

  • - Lưu VT.

                                                                                                                Trần Thị Thúy Nga

 

 

TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY

DANH SÁCH HS ĐĂNG KÝ DỰ THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017-2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN HS

LỚP

MÔN THI

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 118
Tháng 10 : 2.276
Năm 2018 : 10.332