Wednesday, 29/06/2022 - 16:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ SƠ KẾT

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Kế Sách Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I và Sơ kết HKI cấp THCS năm học 2019 – 2020;

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo về cấu trúc đề kiểm tra đinh kỳ và học kỳ cấp THCS trong phiên họp hiệu trưởng đầu năm học 2019 – 2020;

        Trường THCS An Lạc Tây lập Kế hoạch kiểm tra và Sơ kết học kỳ I, năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          - Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra học kỳ, ra đề, chấm chữa bài theo quy định

          - Thực hiện đánh giá, xếp loại theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Yêu cầu các tổ chuyên môn ra đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, trong chương trình học sinh đã học, chú ý đến tính vừa sức, đánh giá và phân loại được các đối tượng; dành tối thiểu 40% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng ; đối với các môn khoa học xã hội đề kiểm tra theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiển thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc.

          - Hình thức đề kiểm tra: theo hình thức tự luận (TL), trắc nghiệm khách quan (TNKQ) hoặc kết hợp TL và TNKQ phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm khối lớp; chú ý trong đề kiểm tra có các câu hỏi với các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng.

          - Thực hiện nghiêm các yêu cầu về thời gian nộp đề, chấm bài, nhập điểm theo quy định trong kế hoạch.

 II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Môn đánh giá xếp loại (TD, ÂN, MT, thực hành Tin học, Nghe-nói tiếng Anh): Kiểm tra tập trung trong tuần 16, từ ngày 9/12/2019 đến ngày 14/12/2019, GV dạy lớp nào chọn nội dung và tự ra đề, tự tổ chức kiểm tra cho lớp đó theo sự thống nhất về cầu trúc đề của tổ chuyên môn.

        2. Các môn tính điểm : Kiểm tra tập trung tuần 17 (Từ ngày 16/12 đến 22/12/2019). Theo đề của Sở (lớp 9: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh) và theo đề của Phòng (khối 6,7,8 môn Ngữ Văn, toán, Tiếng Anh), các môn khác theo đề của trường.

        Lịch kiểm tra cho các khối buổi sáng và chiều cụ thể (có lịch kèm theo).

        III. ĐỀ KIỂM TRA, CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA, THỜI GIAN LÀM BÀI MỖI MÔN KIỂM TRA

        1. Đề kiểm tra

- Khối 9: kiểm tra như sau: Sáng ngày 18/12 kiểm tra môn Toán; Chiều ngày 18/12 kiểm tra môn tiếng Anh; sáng ngày 19/12 kiểm tra môn Ngữ văn (đề của Sở GD ra). Các môn còn lại theo lịch của trường sắp xếp.

         - Khối 6,7,8 kiểm tra theo đề của Phòng Giáo dục (ngày 17/12/2019 môn Ngữ Văn; ngày 18/12/2019 môn Tiếng Anh, ngày 19/12/2019 kiểm tra môn Toán)

        - Các môn còn lại kiểm tra đề của trường theo lịch thông báo.

        - Đề ra theo hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

        + Hình thức trắc nghiệm, 04 mã đề (trộn câu hỏi hoặc trộn đáp án)

        + Tự luận in riêng với trắc nghiệm.

        - Đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

        - Tổ chuyên môn phân công giáo viên ra đề

        2. Cấu trúc đề kiểm tra

        - Đề ra đến hết tuần 18 theo PPCT, trong phạm vi Chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành, theo sự thống nhất trong cả tổ chuyên môn về cấu trúc, ma trận, biểu điểm và số câu trong mỗi đề; không ra đề rơi vào phần giảm tải. (Chú ý các giáo viên bộ môn rà soát lại chương trình nếu dạy trễ tiết thì phải dạy bù cho kịp Chương trình, tránh trường hợp đề ra rơi vào phần học sinh chưa học đến).

        - Mỗi môn ra 02 đề (chính thức và dự bị) khác nhau nhưng có nội dung, độ khó, độ phân hóa, phát triển năng lực tương đương nhau (in 01 đề chính thức nộp, 01 đề dự phòng).

        3.Thời gian làm bài:

        - Ngữ văn và Toán: Thời gian 90 phút (trắc nghiệm 20 phút, tự luận 70 phút)

        - Các môn còn lại 45 phút hoặc 60 phút tùy theo GVBM (có hai trường hợp: trắc nghiệm 3 hoặc 4 điểm- còn tự luận 7 hoặc 6 điểm- thời gian làm bài Trắc nghiệm chiếm 1/3, còn lại làm Tự luận 2/3 thời gian quy định).

        IV. PHÂN CÔNG RA ĐỀ VÀ HÌNH THỨC ĐỀ, NIÊM PHONG BẢO MẬT

        1. Phân công ra đề và hình thức đề kiểm tra

        - Hình thức: Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chính về nội dung, hình thức và từ ngữ trong đề sao cho chính xác và khoa học (tránh sai lỗi chính tả hoặc thiếu từ ngữ làm cho học sinh hiểu sai ý câu hỏi).

        - Mẫu Đề kiểm tra: Tiêu đề của đề kiểm tra cần có đủ thông tin, cần có phần ghi điểm toàn bài (tham khảo phụ lục phía dưới).

        Lưu ý : Giáo viên ra đề kiểm tra có trách nhiệm soạn thảo đề, hướng dẫn chấm phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào; Đề và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman;    Cỡ chữ 13,5 hoặc 14; Khổ A4; Canh lề: Trên 1,5cm đến 2cm; phải 1,5 cm và trái 2cm (chủ yếu vừa tiết kiệm trang in và vừa hài hòa trong hình thức đề); Cách dòng 1single; Cách đoạn: 6 pt;  các chữ cái đứng trước đáp án trắc nghiệm phải là chữ in hoa (A, B, C, D); kẻ dòng cho phần tự luận không tô đậm, chú khoảng cách giữa các dòng không quá nhỏ HS viết không rõ.

        - Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm nhắc nhở bảo mật đề kiểm tra cho đến khi mở niêm phong tại Hội đồng coi kiểm tra.

        2. Công tác sao in và niêm phong đề

        - Công đoàn phụ trách sao in (nộp văn phòng, nhận giấy và túi niêm phong tại văn phòng).

        - Sau khi Tổ trưởng sao in và đếm đề theo số lượng tương ứng với số thí sinh trong phòng, dùng giấy A4 bao lại, ghi phòng…; số đề….; sau đó đề của tất cả các phòng bỏ vào một túi chung, có nhãn (văn phòng sẽ chuẩn bị) niêm phong lại và ký niêm phong bên ngoài; niêm phong đề dự phòng ở một túi riêng và tất cả hai túi đề giao lại cho Văn thư và lãnh đạo lưu.

        - Cô Thúy lập danh sách HS ký tên dự thi HKI; đếm đề thi và Giao-nhận đề thi với GVBM (có ký nhận)

        - Tổ chuyên môn tự kiểm tra đáp án của giáo viên tổ mình khi chấm bài.

        V. TỔ CHỨC COI KIỂM TRA (đối với các môn kiểm tra tập trung)

1. Công tác chuẩn bị

        -  Lập danh sách học sinh và sắp xếp phòng để kiểm tra. Việc lập danh sách thí sinh phải theo thứ tự A,B,C... của tên học sinh, triệu tập GV coi kiểm tra mỗi buổi do đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách. Do khối 9 sĩ số HS đông nên mỗi khối chia thành 3 phòng , Khối 6 có thể chia 4 phòng .

        - Tổ Văn phòng nhận bàn giao đề kiểm tra từ công Đoàn, chuẩn bị và đếm giấy kiểm tra, giấy nháp theo số lượng tương ứng với số thí sinh từng phòng, vào túi niêm phong đề.

        - Văn Thư lập danh sách học sinh ký tên dự thi mỗi buổi kiểm tra.

2. Thành lập hội đồng kiểm tra

 Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng coi kiểm tra để triển khai thực hiện (Có QĐ và danh sách cụ thể), gồm:

- Chủ tịch Hội đồng : Hiệu trưởng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng:  Phó hiệu trưởng.

- Thư ký hội đồng : nhân viên Văn thư.

- Giám thị (GV) coi kiểm tra : theo lịch triệu tập (Do Phó HT thông báo)

- Tổ văn phòng  phục vụ.

Tất cả các thành viên của Hội đồng thực hiện theo đúng lịch kiểm tra đã quy định trong kế hoạch và đúng nhiệm vụ được phân công.

        3. Sắp xếp học sinh và giáo viên trong phòng

        - Tất cả các học sinh trong phòng thi được GV coi thi xếp vị trí ngồi theo quy định của người coi thi (giám thị phải xếp chỗ ngồi cho HS không để HS tự ý ngồi)

        - Phòng kiểm tra được nhà trường quy định cụ thể (có quy định sau).

        - Mỗi phòng có 01 giáo viên coi kiểm tra, theo sự phân công của Lãnh đạo (có bảng phân công sau).

        - Mỗi buổi thi phải có GV dự bị để phòng khi thay thế người coi thi chính.

        4. Những quy định trong quá trình kiểm tra

        GV và HS nghiêm túc thực hiện đúng quy chế về kiểm tra, thi theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Không tự ý nâng điểm trong bài kiểm tra của HS, làm tròn điểm theo qui định về điểm lẽ và nguyên tắc làm tròn hai chữ số thập phân (Ví dụ 6,25 = 6,3 ; 4,75 = 4,8)

        Lưu ý: GVBM  phải có mặt khi HS kiểm tra môn của mình để xem đề và nhận bài sau khi kết thúc kiểm tra.

        Văn thư làm biên bản giao- nhận bài kiểm tra cụ thể với GV coi kiểm tra và bàn giao bài cho GV chấm (tránh tình trạng giao- nhận bài không kiểm số lượng làm lạc mất bài kiểm tra của học sinh)

        VI. LỊCH KIỂM TRA

  1. CÁC MÔN SỞ VÀ PHÒNG GD RA ĐỀ
  • Đối với môn Ngữ văn và Toán, Tiếng Anh thời gian thi như sau:

Khối 9

Thứ

Ngày

Giờ mở đề

Môn thi

Thời gian làm bài

18/12/2019

7giờ 30

Toán

120 phút

(chiều)

18/12/2019

14 giờ

Tiếng Anh

45 phút

Năm

19/12/2019

7giờ 30

Ngữ văn

120 phút

Khối 6

Thứ

Ngày

Giờ mở đề

Môn thi

Thời gian làm bài

Ba

17/12/2019

7giờ 30

Ngữ văn

90 phút

18/12/2019

7giờ 30

Tiếng Anh

45 phút

Năm

19/12/2019

7giờ 30

Toán

90 phút

Khối 7, 8 (kiểm tra buổi chiều)

Thứ

Ngày

Giờ mở đề

Môn thi

Thời gian làm bài

Ba

17/12/2019

13giờ

Ngữ văn

90 phút

Năm

19/12/2019

13giờ

Toán

90 phút

Sáu

20/12/2019

13giờ

Tiếng Anh

45 phút

  1. LỊCH KIỂM TRA CỤ THỂ TỪNG KHỐI

LỊCH KIỂM TRA HKI- BUỔI SÁNG -KHỐI 9

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời điểm vào phòng

Thời gian mở đề

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ hai 16/12/2019

Sinh học

7h25 phút

7h 30

45 phút

Đề trường

Lịch sử

8h25 phút

8h30 phút

45 phút

Đề trường

Thứ ba 17/12/2019

Hóa học

7h25 phút

7h30

45 phút

Đề trường

Địa lí

8h25 phút

8h30

60 phút

Đề trường

Thứ tư 18/12/2019

Toán  9 (sáng)

7h25 phút

7h30

120 phút

Đề Sở GD

T. Anh 9 (chiều)

13h50 phút

14h

45 phút

Đề sở GD

Thứ năm 19/12/2019

Ngữ Văn

7h25 phút

7h30

120 phút

Đề Sở GD

Vật Lý

9h45 phút

9h50 phút

45 phút

Đề trường

Thứ sáu 20/12/2019

GDCD

7h25 phút

7h30

45 phút

Đề trường

Tin học

8h25 phút

8h30 phút

45 phút

Đề trường

Công nghệ

9h25 phút

9h 30 phút

45 phút

Đề trường

         

LỊCH KIỂM TRA HKI- BUỔI SÁNG -KHỐI 6

       

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian vào phòng

Thời gian mở đề

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ hai 16/12/2019

Sinh học

7h25 phút

7h30

45 phút

Đề trường

Lịch sử

8h25 phút

8h 30

45 phút

Đề trường

Thứ ba 17/12/2019

Ngữ văn

7h25 phút

7h30

90 phút

Đề Phòng GD

Vật lý

9h15 phút

9h20

45 phút

Đề trường

Thứ tư 18/12/2019

Tiếng Anh 6

7h25 phút

7h30

45 phút

Đề của PGD

Địa lí

8h25 phút

8h30

45 phút

Đề trường

Thứ năm 19/12/2019

Toán

7h25 phút

7h 30

90 phút

Đề của PGD

Công nghệ

9h15 phút

9h20 phút

45 phút

Đề trường

Thứ sáu 20/12/2019

GDCD

7h25 phút

7h30

45 phút

Đề trường

Tin học

8h25 phút

8h30 phút

45 phút

Đề trường

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA HKI - KHỐI 7, 8 - BUỔI CHIỀU

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian vào phòng

Thời gian mở đề

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ hai 16/12/2019

Sinh học

12h55 phút

13h

45 phút

Đề trường

Lịch sử

13h55 phút

14h

45 phút

Đề trường

Thứ ba 17/12/2019

Ngữ văn

12h55 phút

13h

90 phút

Đề của PGD

Vật lý

14h45 phút

14h50

45 phút

Đề trường

Thứ tư 18/12/2019

GDCD

12h55 phút

13h

45 phút

Đề trường

Tin học

13h55

14 h

45 phút

Đề trường

Thứ năm 19/12/2019

Toán

12h55 phút

13h

90 phút

Đề của PGD

Công nghệ

14h45 phút

14h50 phút

45 phút

Đề trường

Thứ sáu 20/12/2019

Tiếng Anh

12h55 phút

13h

45 phút

Đề của PGD

Địa lý

13h55 phút

14 h

45 phút

Đề trường

Hóa học (K8)

14h55 phút

15h

45 phút

Đề trường

 

          VII. CHẤM BÀI

          1. Các môn kiểm tra tuần 16 (từ 9/12 đến 14/12/2019)

        - Âm Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, thực hành Tin học, Nghe môn Tiếng Anh, GV tự chấm khi cho HS kiểm tra thực hành.

        - GV dạy bộ môn sắp xếp lịch cho các khối lớp kiểm tra phù hợp trong các giờ trên thời khóa biểu của mình.

        2. Các môn Văn hóa còn lại (kiểm tra từ 16/12 đến 21/12/2019)

        - Kiểm tra theo lịch  đã thông báo

        - Sau khi kiểm tra xong, Giáo viên dạy khối lớp nào, môn nào thì nhận bài khối lớp đó, môn đó chấm bài. Giáo viên dạy lớp nào chấm lớp đó.

        3. Thống kê và báo cáo : Theo mẫu xuất ra từ phần mềm

        VIII. TRẢ BÀI VÀ LƯU BÀI KIỂM TRA

        1. Trả bài: Giáo viên cố gắng hoàn thành việc chấm bài và trả bài cho học sinh ngay buổi học đầu tiên sau khi kiểm tra HKI, nếu có sai sót về điểm số thì phải sửa cho học sinh kịp thời và báo ngay kết quả đã sửa cho học sinh biết. Riêng môn Ngữ văn có tiết trả bài thì sửa lỗi bài viết cho HS.

         Chấm bài xong trả cho HS xem trước rồi thu bài về nhập điểm cho chính xác.

        2. Lưu bài: Trả bài cho HS xem kết quả bài kiểm tra sau đó thu lại và lưu bài ở kho thư viện.

        IX. HOÀN THÀNH ĐIỂM

        - Các điểm miệng, 15 phút và 1 tiết hoàn thành và cập nhật vào phần mềm S.mas chậm nhất ngày 17/12/2019. GV lưu ý những HS thiếu bài kiểm tra 1 tiết phải hoàn thành việc kiểm tra bù chậm nhất trong tuần 17.

        - Hoàn thành việc cập nhật điểm thi và xếp loại hạnh kiểm tạm thời lên phần mềm S.mas chậm nhất 17 giờ thứ năm, ngày 26/12/2019 (sau thời điểm này sẽ khóa phần mềm).

        - Khóa phần mềm, xuất dữ liệu và in bảng tổng hợp, GVCN in bảng tổng hợp để họp xét xếp loại 02 mặt học sinh chậm nhất thứ năm, ngày 26/12/2019.

        X. NGÀY HỌP XÉT, XẾP LOẠI HỌC SINH VÀ NGÀY SƠ KẾT HKI

        Ngày họp xét, xếp loại HS :  THỨ NĂM 26/12/2019 (TIẾT 4 BUỔI SÁNG)

        Sau khi họp xét xong thống nhất kết quả, quản trị mạng sẽ xuất ra file execl gửi vào địa chỉ email của lãnh đạo trường BUỔI SÁNG ngày 27/12/2019 (để lấy số liệu báo cáo và lưu hồ sơ).

        Ngày Sơ kết HKI: 30/12/2019 (buổi sáng tiết sinh hoạt dưới cờ + SHCN).

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học kỳ I năm học 2019-2020, để kịp tiến độ lãnh đạo báo cáo Phòng GD&ĐT ngày 27/12/2019 đề nghị CB, GV, NV toàn trường thực hiện đúng kế hoạch./.

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PGD ĐT Kế Sách;

- Phó HT;

- Các TTCM, GV;

- Lưu VP, CM.                                                                                    Trần Thị Thúy Nga

 

Tác giả: Trần Thị Thúy Nga
Nguồn:Tài liệu trường học Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 22
Tháng 06 : 1.044
Năm 2022 : 11.612