Wednesday, 29/06/2022 - 17:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

Hoạt động trải nghiệm, học tập tìm hiểu về “Vệ sinh An toàn thực phẩm” năm học 2017-2018

Hoạt động trải nghiệm, học tập tìm hiểu về “Vệ sinh An toàn thực phẩm” năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS An Lạc Tây, thực hiện về đổi mới hoạt động dạy và học có tích hợp với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường. Liên đội và nhân viên y tế phối hợp với Nhóm giáo viên chủ nhiệm lớp khối lớp 8 tổ chức hoạt động trải nghiệm, học tập tìm hiểu về “Vệ sinh An toàn thực phẩm” năm học 2017-2018


Tác giả: Nguyễn Phương Duy
Nguồn: Tài liệu trường học