Saturday, 20/10/2018 - 04:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH THÁNG 8-9/2017

TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ HÓA - SINH - CN – TD - TH                     Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

    
 
  

 

  Số: 2/KH – H.S.TD.CN.TH                        An Lạc Tây, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

   KẾ HOẠCH THÁNG 8 - 9

          I. Nội dung:

       - Phân công: Thao giảng

          Học kỳ 1

         Tháng 9: Thầy Trịnh Thanh Tâm, thầy Nguyễn Thanh Hiệp

         Tháng 10: Thầy Thạch Lộc, thầy Nguyễn Văn Trình

         Tháng 11: Thầy Nguyễn Văn Lực, thầy Trịnh Hoàng Phúc, thầy Lê Minh Trí.

          Học kỳ 2

          Tháng 2: Thầy Trịnh Hoàng Phúc, thầy Nguyễn Văn Lực

         Tháng 3: Thầy Nguyễn Thanh Hiệp, thầy Trịnh Thanh Tâm, thầy Nguyễn Văn Trình.

         Tháng 4: Thầy Lê Minh Trí , thầy Thạch Lộc

          Thao giảng theo kiểu sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học hoặc dạy học theo chủ đề.

         - Giáo viên lên lớp theo TKB.

         - Giáo viên trong tổ ổn định chuyên môn và xem lại phân phối chương trình  theo mẫu của cô hiệu trưởng gửi (nếu có điều chỉnh thì chỉnh lại cho phù hợp gửi cho lãnh đạo trường duyệt mới được hợp pháp sử dụng).

         - GV phải nghiêm khắc với học sinh ngay từ đầu năm học.

         - Tăng cường sử dụng  ĐDDH sẵn có khi lên lớp, trong tuần sau GVBM vệ sinh lại dụng cụ thiết bị môn, khối lớp mình phụ trách nếu có hư hỏng làm biên bản thanh lý gửi lên lãnh đạo trường xác nhận.

          - Giáo án đã soạn 3 cột mà liền nhau có thể khỏi chia theo từng đoạn, nhưng bổ sung thêm mục phát triển năng lực HS (nếu có)

         - Soạn  giảng đúng: Chuẩn kiến thức-kỹ năng, bám sát tinh thần giảm tải của Bộ GD&ĐT, lòng ghép kỹ năng sống, môi trường …

         - Soạn kế hoạch giảng dạy theo mẫu năm học trước.

         - Lên lớp dạy phải có giáo án, soạn giáo án giảng dạy, kế hoạch giảng dạy trước và nộp cho tổ trưởng duyệt trước 1 tuần (tổ trưởng duyệt vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần)

         - Không được uống rượu, bia khi lên lớp; không được nghe điện thoại trong giờ dạy (luật giáo dục qui định...)

         - Lên lịch báo giảng theo quy định

         - GVBM bồi dưỡng học sinh giỏi huyện, điền kinh (Thầy Tâm môn sinh 9, thầy Trí môn hóa 9, thầy Hiệp điền kinh, thầy Phúc môn tin học).

         - Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng, có rút kinh nghiệm đúng theo qui định bắt đầu từ tháng 9.

         - Tổ bàn bạc tên Chuyên đề và làm ĐDDH để thống nhất thực hiện.

         - Nộp hồ sơ còn lại cho tổ duyệt 1 tháng 1 lần theo lịch tổ trưởng gửi vào tuần cuối của tháng.

          II. Vận động:

         - Thi gvcn giỏi: GV có chủ nhiệm

         - Phong trào thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tất cả GV của tổ cùng tham gia hướng dẫn HS dự thi.

         - Thi đồ dùng dạy học cả tổ bàn bạc, làm đồ dùng và tham gia

         - Thi giáo án e – leaning à thầy Phúc, thầy Trình

         * Tiền quỷ năm rồi thầy Lộc (thủ quỹ năm rồi) báo cáo

         Tổ chọn thủ quỷ và thư ký tổ

         Quy định đóng tiền quỷ tổ: tổ bàn bạc thống nhất

          * Dạy học ứng dụng công nghệ thông tin – theo quy định trường

                                                                     An Lạc Tây, ngày 24  tháng 8 năm 2017

 Duyệt của hiệu trưởng

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám Hiệu; (B/C)

- Tổ chuyên môn; (T/h)

- Lưu; (tổ H-S-TD-CN-TH)

 

     Tổ trưởng

 

 

      Trịnh Thanh Tâm

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

  • Ban giám Hiệu; (B/c)

- Tổ chuyên môn; (T/h)

- Lưu; (tổ H-S-TD-CN-TH)

 

TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ HÓA - SINH - CN – TD - TH                     Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

    
 
  

 

            Số: 1/BB                                                         An Lạc Tây, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

   BIÊN BẢN HỌP TỔ LẦN 1

          I/ Thành phần:

          Vắng:

          II/ Nội dung:

       - Phân công: Thao giảng

          Học kỳ 1

         Tháng 9: Thầy Trịnh Thanh Tâm, thầy Nguyễn Thanh Hiệp

         Tháng 10: Thầy Thạch Lộc, thầy Nguyễn Văn Trình

         Tháng 11: Thầy Nguyễn Văn Lực, thầy Trịnh Hoàng Phúc, thầy Lê Minh Trí.

          Học kỳ 2

          Tháng 2: Thầy Trịnh Hoàng Phúc, thầy Nguyễn Văn Lực

         Tháng 3: Thầy Nguyễn Thanh Hiệp, thầy Trịnh Thanh Tâm, thầy Nguyễn Văn Trình.

         Tháng 4: Thầy Lê Minh Trí , thầy Thạch Lộc

          Thao giảng theo kiểu sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học hoặc dạy học theo chủ đề.

         - Giáo viên lên lớp theo TKB.

         - Giáo viên trong tổ ổn định chuyên môn và xem lại phân phối chương trình  theo mẫu của cô hiệu trưởng gửi (nếu có điều chỉnh thì chỉnh lại cho phù hợp gửi cho lãnh đạo trường duyệt mới được hợp pháp sử dụng).

         - GV phải nghiêm khắc với học sinh ngay từ đầu năm học.

         - Tăng cường sử dụng  ĐDDH sẵn có khi lên lớp, trong tuần sau GVBM vệ sinh lại dụng cụ thiết bị môn, khối lớp mình phụ trách nếu có hư hỏng làm biên bản thanh lý gửi lên lãnh đạo trường xác nhận.

          - Giáo án đã soạn 3 cột mà liền nhau có thể khỏi chia theo từng đoạn, nhưng bổ sung thêm mục phát triển năng lực HS (nếu có)

         - Soạn  giảng đúng: Chuẩn kiến thức-kỹ năng, bám sát tinh thần giảm tải của Bộ GD&ĐT, lòng ghép kỹ năng sống, môi trường …

         - Soạn kế hoạch giảng dạy theo mẫu năm học trước.

         - Lên lớp dạy phải có giáo án, soạn giáo án giảng dạy, kế hoạch giảng dạy trước và nộp cho tổ trưởng duyệt trước 1 tuần (tổ trưởng duyệt vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần)

         - Không được uống rượu, bia khi lên lớp; không được nghe điện thoại trong giờ dạy (luật giáo dục qui định...)

         - Lên lịch báo giảng theo quy định

          - GVBM bồi dưỡng học sinh giỏi huyện, điền kinh (Thầy Tâm môn sinh 9, thầy Trí môn hóa 9, thầy Hiệp điền kinh, thầy Phúc môn tin học).

          - Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng, có rút kinh nghiệm đúng theo qui định bắt đầu từ tháng 9.

          - Tổ bàn bạc tên Chuyên đề và làm ĐDDH để thống nhất thực hiện.

          - Nộp hồ sơ còn lại cho tổ duyệt 1 tháng 1 lần theo lịch tổ trưởng gửi vào tuần cuối của tháng.

          * Vận động:

          - Thi gvcn giỏi: GV có chủ nhiệm

          - Phong trào thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tất cả GV của tổ cùng tham gia hướng dẫn HS dự thi.

          - Thi đồ dùng dạy học cả tổ bàn bạc, làm đồ dùng và tham gia

          - Thi giáo án e – leaning à thầy Phúc, thầy Trình

         * Tiền quỷ năm rồi thầy Lộc (thủ quỹ năm rồi) báo cáo

          Tổ chọn thủ quỷ và thư ký tổ

          Quy định đóng tiền quỷ tổ: tổ bàn bạc thống nhất

          * Dạy học ứng dụng công nghệ thông tin – theo quy định trường

          III/ Ý kiến đóng góp của thành viên tổ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

 

 

                                                                  An Lạc Tây, ngày 31  tháng 8 năm 2017

 

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

     Thư ký

 

 

 

 

 

      Nguyễn Văn Lực

 

Nơi nhận:

  • Ban giám Hiệu; (B/c)

- Tổ chuyên môn; (T/h)

- Lưu; (tổ H-S-TD-CN-TH)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 118
Tháng 10 : 2.276
Năm 2018 : 10.332