Saturday, 20/08/2022 - 06:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

giáo án sinh hoạt đội

giáo án sinh hoạt đội

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tuần……..                                                                  Ngày dạy…../……/………

Tiết………

 

GIÁO ÁN SINH HOẠT ĐỘI

HƯỚNG DẪN TẬP HỢP LỚP ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC

 

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết nhìn hiệu lệnh mà tập hợp hàng dọc.

- Chi đội trưởng, phân dội trưởng thực hiện được cách tập hợp.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em cách tập hợp hàng dọc.

- Trước tiên chi đội trưởng, các phân dội trưởng muốn thực hiện được nghi thức phải có thái độ đúng đắn nghiêm túc và kiên trì, trang phục gọn gàng đầy đủ, có ghi chép và nghe theo lệnh của người chỉ huy. Thực hiện động tác nhanh, dứt khoát, rõ ràng.

- Đối với người chỉ huy thực hiện tập hợp đội hình và ra lệnh: " chi đội tập hợp " và:

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với các phân đội trưởng và đội viên: Phân đội trưởng đứng đầu và các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đôi phó đứng cuối cùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với chi đội, các phân đội sắp xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn các phân đội khác đứng bên trái phân đội 1.

- Chú ý hướng dẫn cự lý rộng và hẹp.

B. Trò chơi: Trò chơi kết đoàn.

- Cách chơi: các em xếp hàng thành vòng tròn, vừa đứng, vừa vỗ tay và hát những bài ca tập thể. Bất thình lình quản trò hô lên một số, các em phải tách nhóm theo số lượng mà quản trò hô. Thí dụ khi quản trò hô: " kết 7 ", vòng tròn lập tức chi thành những nhóm 7 người.

- Luật chơi: Khi kết nhóm, các em phải thay đổi vị trí, không được đứng một chỗ. Sau khi đã kết thành nhóm, em nào còn lẽ ở ngoài thì bị loại, sẽ chịu phạt. Quản trò cố gắng hô nhanh hơn, dồn dập hơn để trò chơi thêm sinh động.

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

 

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

- Tập hợp lại như ban đầu, sau đó cho chi đội trưởng tập hợp, TPT sửa chữa những điểm sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chơi mẫu 2 lần, sau đó tổ chức cho các em chơi.

 

 

 

 

 

GIÁO ÁN SINH HOẠT ĐỘI

HƯỚNG DẪN TẬP HỢP LỚP ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG

 

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết nhìn hiệu lệnh mà tập hợp hàng ngang.

- Chi đội trưởng, phân dội trưởng thực hiện chuẩn.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em cách tập hợp hàng ngang.

- Trước tiên chi đội trưởng, các phân dội trưởng muốn thực hiện được nghi thức phải có thái độ đúng đắn nghiêm túc và kiên trì, trang phục gọn gàng đầy đủ, có ghi chép và nghe theo lệnh của người chỉ huy. Thực hiện động tác nhanh, dứt khoát, rõ ràng.

- Đối với người chỉ huy thực hiện tập hợp đội hình và ra lệnh: " chi đội tập hợp " và:

 

 

 

                                                     

 

                                                     

 

 

 

 

 

- Đối với các phân đội trưởng và đội viên: Phân đội trưởng đứng đầu và các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đôi phó đứng cuối cùng.

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

- Đối với chi đội, các phân đội sắp xếp hàng ngang, phân đội 1 làm chuẩn các phân đội khác đứng bên trái phân đội 1.

- Chú ý hướng dẫn cự lý rộng và hẹp.

B. Trò chơi: Băng reo: Vỗ tay làm mưa nhân tạo.

- Quản trò cầm một đồ vật ( khăn quàng, nón, ...) để tập thể chú ý hướng điều khiển nhịp vỗ tay. Quan trò để vật dưới thấp, tập thể vỗ tay nhỏ ( mưa nhỏ ). Quản trò đưa tay cao khỏi đầu quay vòng tròn, vỗ tay to và nhanh ( mưa to ). Quản trò phất tay một cái qua một bên, tập thể vỗ to một tiếng, quản trò phất qua bên kia, vỗ tay một tiếng khác ( mưa rào ). Quản trò phối hợp 3 loại mưa ( to, nhỏ, rào ) thật nhịp nhàng và sinh động và chấm dứt một tiếng sấm bằng cách tập thể hô to ( đùng ).

- Băng reo vỗ tay làm mưa có hình thức khác, vỗ từng ngón tay từ ít đến nhiều ngón để làm mưa từ nhỏ đến to.

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng ngang.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

- Tập hợp lại như ban đầu, sau đó cho chi đội trưởng tập hợp, TPT sửa chữa những điểm sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chơi mẫu 2 lần, sau đó tổ chức cho các em chơi.

 

GIÁO ÁN SINH HOẠT ĐỘI

HƯỚNG DẪN TẬP HỢP LỚP ĐỘI HÌNH CHỮ U VÀ TRÒN

 

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết nhìn hiệu lệnh mà tập hợp chữ U và tròn.

- Chi đội trưởng, phân đội trưởng thực hiện được cách tập hợp.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em cách tập hợp chữ U và hình tròn.

- Trước tiên chi đội trưởng, các phân đội trưởng muốn thực hiện được nghi thức phải có thái độ đúng đắn nghiêm túc và kiên trì, trang phục gọn gàng đầy đủ, có ghi chép và nghe theo lệnh của người chỉ huy. Thực hiện động tác nhanh, dứt khoát, rõ ràng.

- Đội hình chữ U thực hiện như sau:

+ Chỉ huy tay trái đưa ngang, cánh tay trên vuông góc với cánh tay dưới, bàn tay nắm kín, lòng bàn tay hướng về thân người:

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

+ Phân đội một là cạnh đầu chữ U, các phân đội giữa làm đáy ( có thể 1 hàng ngang hay 2, 3 hàng ngang ) phân đội cuối làm cạnh kia chữ của chữ U.

+ Chú ý: Khi nghe lệnh tập hợp, các phân dội chạy tại chỗ, sau đó lần lượt chạy vào vị trí tập hợp theo lệnh chỉ huy, đến nơi thì đứng lại, quay mặt vào trong chữU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đội hình vòng tròn thực hiện như sau:

+ Chỉ huy 2 tay vòng lên đầu, bàn tay mở, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống, ngón giữa 2 bàn tay chạm nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chú ý: Khi nghe lệnh tập hợp, các phân dội chạy tại chỗ, sau đó lần lượt chạy vào vị trí tập hợp, vừa chạy vừa điều chỉnh khi chỉ huy bỏ tay xuống thì dừng lại và quay mặt vào trong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Trò chơi: Mìn nổ.

- Cách chơi: Các em cùng ngồi thành vòng tròn, tìm một vật dụng nào đó vừa tầm tay: Trái banh, cái khăn... các em ngồi vừa ca hát vừa chuyền banh. Bài ca vừa dứt mà em nào còn cầm trái banh tức là bị " mìn nổ " trúng. Em đó sẽ bị phạt vì chậm tay.

- Luật chơi: Trái banh phải được chuyền từ người này sang người khác, kế tiếp. Khi mìn nỗ trúng vào ai, người ấy phải tự giác nhận, không được liệng banh sang bạn.

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

- Tập hợp lại như ban đầu, sau đó cho chi đội trưởng tập hợp, TPT sửa chữa những điểm sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chơi mẫu 2 lần, sau đó tổ chức cho các em chơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO ÁN SINH HOẠT ĐỘI

HƯỚNG DẪN CHỈNH ĐỐN ĐỘI NGŨ TĨNH TẠI

Ở CÁC ĐỘI HÌNH

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết nhìn hiệu lệnh mà tập hợp chữ U và tròn.

- Chi đội trưởng, phân đội trưởng thực hiện được cách tập hợp.

II. Địa điểm - Phương pháp sinh hoạt:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em chỉnh đốn đội ngũ. Vì sao khi chúng ta tập hợp đội hình xong chúng ta phải chỉnh đốn đội ngũ để có một đơn vị ngay ngắn, nghiêm chỉnh, cự ly thích hợp.

- Coù 2 cöï ly laø:

+ Cöï ly heïp baèng 1 khuûy tay.

+ Cöï ly roäng baèng 1 caùnh tay.

* Chænh ñoán haøng doïc:

- Khaåu leänh: " Nhìn tröôùc thaúng ". Nghe ñoäng leänh " thaúng ", ñoäi vieân ngöôøi sau nhìn gaùy ngöôøi tröôùc, tay traùi giô thaúng, caùc ngons tay kheùp kín vaø chaïm vay ngöôøi ñöùng tröôùc, khoâng ñaët caû baøn tay, khoâng kieång chaân. Khi nghe hieäu leänh " thoâi ", boû tay xuoáng ñöùng nghieâm.

- " Cöï ly roäng ( heïp ) nhìn chuaån - thaúng ", sau khi nghe ñoäng leänh " thaúng ", caùc phaân ñoäi tröôûng duøng tay traùi xaùc ñònh cöï ly giöõa caùc phaân ñoäi ( chænh ñoán haøng ngang ), phaân ñoäi 1 duøng tay traùi xaùc ñònh cöï ly giöõa caùc ñoäi vieân chænh ñoán haøng doïc. Nhìn ñoäi vieân  phaân ñoäi 1 cuøng haøng ngang ñeå chænh ñoán haøng ngang. Khi nghe leänh " thoâi ", boû ty xuoáng ñöùng nghieâm.

* Chænh ñoán haøng ngang:

- Khaåu leänh: " Nhìn tröôùc thaúng ". Nghe ñoäng leänh " thaúng ", ñoäi vieân  nhìn phaân  ñoäi tröôûng ñeå chænh ñoán haøng ngang, duøng tay traùi ñeå xaùc ñònh cöï ly ... khi nghe hieäu leänh " thoâi ", boû tay xuoáng ñöùng nghieâm.

- Ñoái vôùi chi ñoäi haøng ngang, khi coù khaåu leänh: " Cöï ly roäng ( heïp ) nhìn chuaån - thaúng ", sau khi nghe ñoäng leänh " thaúng ", caùc phaân ñoäi tröôûng duøng tay traùi xaùc ñònh cöï ly haøng ngang, caùc ñoäi vieân phaân ñoäi khaùc  nhìn ñoäi tröôûng cuûa mình ñeå chænh ñoán haøng ngang. Nhìn ñoäi vieân  phaân ñoäi 1  ñeå chænh ñoán haøng doïc. Khi nghe leänh " thoâi ", boû tay xuoáng ñöùng nghieâm.

* Ñoäi hình chöõ U: ( ñöôïc duøng khi laøm leã chaøo côø hoaëc keát naïp ñoäi vieân vaø moät soá hoaït ñoäng ngoaøi trôøi: Khi nghe khaåu leänh " cöï ly roäng ( heïp ), nhìn chuaån thaúng ", sau  ñoäng leänh " thaúng " ", caùc  ñoäi  caùc ñoäi vieân phaân ñoäi khaùc  nhìn ñoäi tröôûng cuûa mình ñeå chænh ñoán haøng ngang. Nhìn ñoäi vieân  phaân ñoäi 1  ñeå chænh ñoán haøng doïc. Khi nghe leänh " thoâi ", boû tay xuoáng ñöùng nghieâm. Rieâng ôû goùc chöõ U luoân luoân coù khoaûng caùch laø moät cöï ly ñöôïc xaùc ñònh baèng tay traùi phaân ñoäi phoù phaân ñoäi 1 ñöa ngang chaïm vai phair phaân ñoäi tröôûng phaân ñoäi 2, tay traùi phaân ñoäi phoù phaân ñoäi 2 ñöa ra phía tröôùc chaïm vai phaûi phaân ñoäi 3.

* Ñoäi hình voøng troøn: ( söû duïng toå chöùc caùc hoaït ñoäng taäp theå, sinh hoaït ngoaøi trôøi ), khi coù khaåu leänh " cöï ly roäng ( heïp ) chænh ñoán ñoäi nguõ ).

- Cöï ly heïp taïo neân do 2 ñoäi vieân ñöùng caïnh nhau naém tay nhau, caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 450

- Cöï ly roäng taïo neân do 2 ñoäi vieân ñöùng caïnh nhau naém tay nhau, daùng thaúng vuoâng goùc vôùi ngöôøi.

2. B/ TRoø chôi: Ñi treân giaáy:

- Caùch chôi: caùc em tham gia troø chôi ( khoâng haïn cheá soá löôïng ) ñöôïc chia laøm nhieàu ñoäi baèng nhau. Moãi em chuaån bò 2 tôø giaùy khoå vöøa baèng baøn chaân. Caùc ñoäi xeáp haøng doïc theo vaïch xuaát phaùt töø 5 - 10 m. Khi coù leänh cuûa quaûn troø, em ñöùng ñaàu cuûa moãi ñoäi seõ ñeán ñích baèng caùch: Ñaët mieáng giaáy thöù 2 vaø böôùc chaân coøn laïi leân giaáy ñoàng thôøi ruùt mieáng giaáy phía sau ñaët leân treân. Cöù nhö theá cac em ñi ñeán ñích. Khi em thöù nhaát ñi ñeán nôi, em tieáp theo cuûa moãi ñoäi laïi baét ñaàu ñi nhö treân cho ñeán em cuoái cuøng. Ñoäi naøo tôùi ñích tröôùc seõ thaéng.

- Luaät chôi: Khi böôùc ñi, moät chaân caùc em phaûi böôùc treân giaáy vaf chaân kia khoâng ñöôïc chaïm ñaát, neáu chaïm ñaát thì seõ bò tröø ñieåm.

- Cách chơi: Các em cùng ngồi thành vòng tròn

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

- Tập hợp lại như ban đầu, sau đó cho chi đội trưởng tập hợp, TPT sửa chữa những điểm sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chơi mẫu 2 lần, sau đó tổ chức cho các em chơi.

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN CHI ÑOÄI ÑIEÅM SOÁ BAÙO CAÙO

 

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết nhìn hiệu lệnh vaø laøm theo chæ huy.

- Chi đội trưởng, phân đội trưởng thực hiện được cách tập hợp.

II. Địa điểm - Phương pháp sinh hoạt:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em ñieåm soá vaø baùo caùo tröôùc buoåi sinh hoaït, caùc ñôn vò phaûi ñieåm soá, baùo caùo só soá.

- Phaân ñoäi: Phaân ñoäi tröôûng böôùc leân moät böôùc, quay laïi ñôn vò hoâ : " Nghieâm ! phaân ñoäi ñieåm soá "  vaø phaân ñoäi tröôûng hoâ " moät ", caùc ñoäi vieân ñaùnh maët sang traùi hoâ soá tieáp theo , laàn löôït cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng, ñieån soá xong hoâ " heát ".

- Sau khi phaân ñoäi ñieåm soá caùc phaân ñoäi tröôûng baùo caùo leân chi ñoäi tröôûng.

- Ñoäng taùc baùo caùo:

+ Phaân ñoäi tröôûng sau khi ñieåm soá xong hoâ " nghieâm " roài ñi hoaëc chaïy, tuøy theo cöï ly xa hoaëc gaàn ñeán tröôùc maët chi3huy caùch 3 böôùc noùi to " Baùo caùo ( phaân ñoäi tröôûng giô tay chaøo, chi ñoäi tröôûng chaøo ñaùp laïi ), baùo caùo Chi ñoäi tröôûng, phaân ñoäi....... coù.......ñoäi vieân ...coù maët, vaéng coù lyù do ...vaéng khoâng lyù do...

baùo caùo heát !" chæ huy ñaùp laïi: " Ñöôïc ", phaân ñoäi tröôûng chaøo chi ñoäi tröôûng, chi ñoäi tröôûng chaøo ñaùp laïi vaø boû tay xuoáng cuøng moät luùc, phaân ñoäi tröôûng veà  tröôùc ñôn vò hoâ:" Nghæ!" vaø trôû veà vò trí.

- Chi ñoäi tröôûng baùo caùo TPT, khi caùc phaân ñoäi baùo caùo xong ( töông töï nhö treân ).

2. B/ TRoø chôi: Soi Göông:

- Caùch chôi: caùc em ñang ñöùng thaønh voøng troøn quaûn troø ñi qua töøng ngöôøi, baát chôït ñöùng laïi tröôùc maët moät em, laøm moät ñoäng taùc naøo ñoù, em naøy phaûi laäp töùc laøm ñoäng taùc ngöôïc laïi. Ví duï quaûn troø chaøo tay traùi, em ñoù phaûi chaøo tay phaûi, quaûn troø nheo maét phaûi, em ñoù nheo maét traùi.

- Luaät chôi:

+ Ai laøm sai seõ vaøo voøng troøn thay theá quaûn troø.

+ Cuoäc chôi keùo daøi töø 10-15 phuùt.

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

- Cho caùc em chôi nhaùp 1 laàn sau ñoù chôi thaät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN CAÙC KÓ NAÊNG THÖÏC HIEÄN CAÙC ÑOÄNG TAÙC

TAÏI CHOÃ, DI ÑOÄNG

 

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết vaø thöïc hieän chính xaùc caùc kó naêng.

- Chi đội trưởng, phân đội trưởng thực hiện được cách tập hợp.

II. Địa điểm - Phương pháp sinh hoạt:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

                            Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em kó naêng thöïc hieän caùc ñoäng taùc di, ñoäng, ñöùng taïi choã.

- Ñöùng nghæ: ngöôøi ôû tö theá ñöùng, khi coù leänh nghæ, 2 tay ñeå thaúng thoaûi maùi, chaân traùi hôi chuøng xuoáng, troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi.

- ñöùng nghieâm: Khi coù leänh nghieâm, ngöôøi ñöùng phaûi thaúng, maët phaûi thaúng, 2 tay kheùp saùt thaân ngöôøi, naém tay naén töï nhieân, hai chaân thaúng kheùp saùt taïo thaønh chöõ V ( goùc 600 )

- Quay traùi: Khi coù leänh " Beân traùi - quay" Sau ñoäng leänh quay, ngöôøi ñöùng nghieâm, laáy goùt chaân traùi laøm truï, muõi chaân phaûi laøm ñieåm ñôû, quay ngöôøi sang traùi moät goùc 60o , ruùt chaân phaûi leân trôû veà tö theá nghieâm.

- Quay beân phaûi: Khi coù leänh " Beân phaûi - quay" Sau ñoäng leänh quay, ngöôøi ñöùng nghieâm, laáy goùt chaân phaûi laøm truï, muõi chaân traùi laøm ñieåm ñôû, quay ngöôøi sang phaûi moät goùc 60o , ruùt chaân traùi leân trôû veà tö theá nghieâm.

- Quay ñaèng sau: Khi coù leänh " Ñaèng sau - quay" Sau ñoäng leänh quay, ngöôøi ñöùng nghieâm, laáy 2 goùt chaân laøm truï, quay ngöôøi sang phaûi moät goùc 180o , trôû veà tö theá nghieâm.

- Daäm chaân taïi choã: Khi coù leänh: " Daäm taïi choã - daäm", sau ñoäng leänh daäm, chaân böôùc ñeàu, baét ñaàu baèng chaân traùi theo nhòp hoâ, nhöng khoâng chuyeån vò trí. Khi ñaët chaân xuoáng ñaát, muõi chaân xuoáng tröôùc, roài ñeán goùt chaân, tay vung cao veà phía tröôùc, baøn tay cao ngang thaét löng. Khi coù ñoäng leänh " Ñöùng laïi - ñöùng " ( Rôi vaøo chaân phaûi ) daäm theâm moät nhòp, keùo chaân phaûi ve , ôû tö theá ñöùng nghieâm.

- Chaïy taïi choã: Khi coù ñoäng leänh: Chaïy taïi choã - chaïy", sau ñoäng leänh chaïy, chaân chaïy ñeàu, baét ñaàu baèng chaân traùi theo nhòp hoâ, nhöng khoâng chuyeån vò trí. Khi chaïy 2 caùnh tay treân kheùp saùt ngöôøi ñaùnh nheï ôû tö theá thoaûi maùi vaø vung doïc theo höôùng chaïy ... Khi coù ñoäng leänh " Ñöùng laïi - ñöùng chaïy theâm 3 böôùc nöõa môùi döøng laïi haún chaân phaûi döøng laïi ôû nhòp cuoái cuøng trôû veà tö theá ñöùng nghieâm.

2. B/ TRoø chôi: Troø chôi cöùu trôï:

- Caùch chôi: Troø chôi naøy où theå toå chöùc ôû ngoaøi saân hoaëc trong phoøng. Caùc em tham döï ñöôïc chia laøm 2 ñoäi. Quaûn troø hoâ:" Cöùu trôï - cöùu trôï" , caùc em khaùc seõ hoûi " caàn gì, caàn gì " , quaûn troø ñaùp" caàn 1 cuoán taäp " ( hoaëc baát cöù vaät duïng naøo ) , ñoäi naøo tìm ñöôïc quyeån taäp trao cho ñoäi tröôûng cuûa mình ñöa leân quaûn troø tröôùc seõ ñöôïc cuoäc. Vaät duïng cuõng nhö soá löôïng do quaûn troø yeâu caàu nhö: Moät caùi khaên, 2 caây vieát, 3 quyeån taäp. 

- Luaät chôi:

+ Khi tìm ñuùng moät vaät do quaûn troø caàn, caùc em seõ ñöa cho ñoäi tröôûng cuûa mình caàm leân, neáu haïy ñöa thaúng seõ bò thua cuoäc.

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho caùc em chôi nhaùp 1 laàn sau ñoù chôi thaät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN CAÙC KÓ NAÊNG THÖÏC HIEÄN CAÙC ÑOÄNG TAÙC

TAÏI CHOÃ, DI ÑOÄNG  ( Tieát 2 )

                                                                                    

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết vaø thöïc hieän chính xaùc caùc kó naêng.

- Chi đội trưởng, phân đội trưởng thực hiện được cách tập hợp.

II. Địa điểm - Phương pháp sinh hoạt:

- Ngoài sân trường.

III/ Nội dung - Phương pháp sinh hoạt:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em kó naêng thöïc hieän caùc ñoäng taùc di, ñoäng, ñöùng taïi choã tieáp theo tieát tuaàn tröôùc.

- Tieán: khi coù leänh :" Tieán - böôùc - böôùc ", sau ñoäng leänh " böôùc", ngöôøi ôû tö theá ñöùng nghieâm, baét ñaàu chaân traùi böôùc leân tröôùc lieân tuïc theo soá böôùc ngöôøi chæ huy hoâ, böôùc xong ngöôøi trôû veà tö theá ñöùng nghieâm.

- Luøi: khi coù leänh :" Luøi - böôùc - böôùc ", sau ñoäng leänh " böôùc", ngöôøi ôû tö theá ñöùng nghieâm, baét ñaàu chaân traùi böôùc leân tröôùc lieân tuïc veà phía sau theo soá böôùc ngöôøi chæ huy hoâ, böôùc xong ngöôøi trôû veà tö theá ñöùng nghieâm.

- Böôùc sang traùi: Khi coù leänh:" Böôùc sang traùi - böôùc - böôùc " sau ñoäng leänh " böôùc", ngöôøi ñöùng thaúng, maét nhìn thaúng, chaân traùi böôùc, chaân phaûi keùo theo ( kieåu saâu ño ), cöù nhö vaäy cho ñeán heát soá böôùc ngöôøi chæ huy hoâ. Moãi böôùc roäng baèng vai. Böôùc xong ngöôøi trôû veà tö theá ñöùng nghieâm.

- Böôùc sang phaûi: Khi coù leänh:" Böôùc sang phaûi - böôùc - böôùc " sau ñoäng leänh " böôùc", ngöôøi ñöùng thaúng, maét nhìn thaúng, chaân phaûi böôùc, chaân traùi keùo theo ( kieåu saâu ño ), cöù nhö vaäy cho ñeán heát soá böôùc ngöôøi chæ huy hoâ. Moãi böôùc roäng baèng vai. Böôùc xong ngöôøi trôû veà tö theá ñöùng nghieâm.

- Ñi ñeàu: Khi coù leänh :" Ñi ñeàu - böôùc ", sau ñoäng leänh " böôùc " chaân traùi böôùc xuoáng theo phaùch 1, chaân phaûi theo phaùch 2, 1tay ñaùnh ra tröôùc thaét löng, tay kia thaúng ra sau ñöa saùt ngöôøi, baøn tay naém töï nhieân, böôùc ñeàu ñaën, ngöôøi thaúng, maét nhìn thaúng, khoâng laéc ngöôøi hoaëc ñaùnh tay sang ngang. Khi coù hieäu leänh " Ñöùng laïi - ñöùng ", ñoäng leänh : " ñöùng" rôi vaøo chaân phaûi, chaân traùi böôùc theâm moät böôùc, roài ñöa chaân phaûi leân, ngöôøi ôû tö theá ñöùng nghieâm. ( Ñi ñeàu khaùc vôùi daäm chaân taïi choã, cô baûn ôû böôùc di chuyeån, ñaàu goái khoâng nhaác cao, böôùc ñi bình thöôøng, khoâng ñaù haát chaân veà phía tröôùc hoaëc giaät ra phía sau ).

- Chaïy ñeàu: Khi coù leänh " chaïy ñeàu - chaïy" Sau ñoäng leänh chaïy, ñoäi vieân chaïy ñeàu chaân traùi theo phaùch 1, chaân phaûi theo phaùch 2, ñaàu goái khoâng nhaác cao, khoâng ñaù chaân, 2 caùnh tay ñaùnh nheï nhaøng, ngöôøi hôi ñoã veà tröôùc. Khi coù leänh:" Ñöùng laïi - ñöùng ", ñoäng leänh ñöùng rôi vaøo chaân phaûi, chaïy chaäm daàn 3 böôùc nöõa, roài keùo chaân phaûi veà, haï tay ñöùng nghieâm.

2. B/ TRoø chôi: Troø chôi Ñoaøn taøu keá hoaïch nhoû:

- Caùch chôi: Caùc em chôi ñöôïc xeáp theo caùc phaân ñoäi ( töø 2 phaân ñoäi trôû leân ) coù soá löôïng baèng nhau. Giöõa saân coù 2 vaïch möùc ñi vaø ñeán. Caùc ñoäi ñöùng haøng doïc theo vaïch möùc ñi. Caùc en laàn löôït ñöa tay phaûi ñaët leân vai baïn ñöùng tröôùc, ngöôøi khom xuoáng vaø tay traùi ñaët ngang ñaàu goái traùi cuûa baïn. Khi quaûn troø cho leänh xuaát phaùt, caùc ñoäi cöù ñi trong tö theá nhö treân, tieán veà vaïch ñeán. Ñoäi naøo veà tröôùc laø thaéng cuoäc.

- Luaät chôi: Ñoaøn taøu bò ñöùt ñoaïn seõ bò loaïi.

C. kết thúc: Cho chi đội trưởng thực hiện tập hợp lại đội hình.

- Nhận xét tiết học.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho caùc em chôi nhaùp 1 laàn sau ñoù chôi thaät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN ÑOÄI VIEÂN THÖÏC HIEÄN KÓ NAÊNG

THAÉT VAØ THAÙO KHAÊN QUAØNG

                                                                                   

I/ Mục tiêu:

- Các em đội viên biết thaùo vaø thaét khaên quaøng ñoû.

- Hieåu baø bieát yù nghóa chieác khaên quaøng ñoû.

II. Địa điểm - Phương tieän:

- Ngoaøi saân tröôøng.

- Hoïc sinh coù khaên quaøng

III. Noäi dung - Phöông phaùp sinh hoaït:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em kó naêng thaét vaø thaùo khaên quaøng laø 1 trong nhöõng kó naêng nghi thöùc.

- Tröôùc tieân caùc em chuù yù xem anh höôùng daãn xaùch thaét khaên goàm 4 giai ñoaïn sau:

+ Gaáp ñoâi chieàu caïnh ñaùy khaên, ñeå phaàn chieàu cao khaên coøn khoaûng 15 cm, ñaët khaên vaøo coå aùo, döïng coå aùo leân, so 2 ñaàu khaên baèng nhau, ñaët daõi khaên beân traùi leân daõi khaên beân phaûi

 + Voøng ñuoâi khaên beân traùi vaøo trong, ñöa leân treân vaø keùo ra phía ngoaøi.

+ Laáy ñuoâi khaên beân traùi voøng töø traùi sang phaûi vaø buoäc tieáp thaønh nuùt ( töø phaûi sang traùi ) vôùi daõi khaên beân phaûi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thaét nuùt khaên: Söûa vuoâng vaén, môû cho 2 daõi khaên xoøe ra, chænh ñænh khaên naèm giöõa soùng löng, beû coå aùo xuoáng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thaùo khaên: Tay traùi caàm nuùt khaên, tay phaûi caàm daûi khaên traûi phaùi treân ruùt ra.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

B/ TRoø chôi: Troø chôi Höõu nghò:

- Caùch chôi: Treân saân chæ coù 2 vaïch möùc ( möùc ñi vaø möùc ñeán ). Moãi phaân ñoäi cöû 1 em ñöùng tröôùc vaïch möùc töø 5 - 10 meùt. Quaûn troø thoåi coøi, em thöù nhaát ñi nhanh ñeán, vöøa ñi vöøa thaùo khaên, ñeán tröôùc maët ngöôøi baïn laøm maãu vaø thaét khaên vaøo coå baïn. Sau d0o1 em ñi trôû veà ñoäi mình ñuïng tay vaøo baïn keá tieáp, ñeå baïn ñoù tieáp tuïc ñi vaø laøm nhöõng ñoäng taùc nhö treân. Ñoäi naøo nhanh, thaét khaên ñuùng nhieàu seõ thaéng.

- Luaät chôi: caùc em ñi nhanh nhöng khoâng ñöôïc chaïy.

C. kết thúc:

- Nhận xét tiết sinh hoaït.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho caùc em chôi nhaùp 1 laàn sau ñoù chôi thaät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN KÓ NAÊNG

CHAØO VAØ HOÂ ÑAÙP THEO KHAÅU HIEÄU ÑOÄI

                                                                                    

I/ Mục tiêu:

- Caùc em bieát vaø thöïc hieän chuaån xaùc kó naêng.

- Chi ñoäi tröôûng, phaân ñoäi tröôûng naém roõ vaø thöïc hieän ñöôïc.

II. Địa điểm - Phương tieän:

- Ngoaøi saân tröôøng.

III. Noäi dung - Phöông phaùp sinh hoaït:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em kó naêng chaøo kieåu ñoäi vieân vaø hoâ ñaùp khaåu hieäu ñoäi.

- Chaøo: Ñöùng ôû tö theá nghieâm, maét höôùng veà tröôùc, chaøo baèng tay phaûi, caùc ngoùn tay kheùp kín, giô leân ñænh ñaàu caùch thuøy traùn 5 cm, baøn tay thaúng vôùi caùnh tay döôùi, khuûy tay cheách ra phía tröôùc, tay giô leân ñaàu bieåu hieän ñoäi vieân luoân ñaët lôïi ích cuûa toå quoác vaø cuûa taäp theå ñoäi leân treân, 5 ngoùn tay kheùp kín töôïng tröng cho yù thöùc ñoaøn keát cuûa ñoäi.

 

 

 

+ Giô tay chaøo vaø boû xuoáng theo ñöôøng ngaén nhaát, khoâng gaây tieáng ñoäng.

+ Hoâ khaåu hieäu: " Vì toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa, vì lyù töôûng Baùc Hoà vó ñaïi, saün saøng ".

+ Ñaùp khaåu hieäu: " Saün saøng ".

+ Caùc em chuù yù ñaùp khaåu hieäu döùt khoaùt vaø khoâng giô tay.

2. B/ TRoø chôi: Troø chôi Baêng reo:

Vỗ tay làm mưa nhân tạo.

- Quản trò cầm một đồ vật ( khăn quàng, nón, ...) để tập thể chú ý hướng điều khiển nhịp vỗ tay. Quan trò để vật dưới thấp, tập thể vỗ tay nhỏ ( mưa nhỏ ). Quản trò đưa tay cao khỏi đầu quay vòng tròn, vỗ tay to và nhanh ( mưa to ). Quản trò phất tay một cái qua một bên, tập thể vỗ to một tiếng, quản trò phất qua bên kia, vỗ tay một tiếng khác ( mưa rào ). Quản trò phối hợp 3 loại mưa ( to, nhỏ, rào ) thật nhịp nhàng và sinh động và chấm dứt một tiếng sấm bằng cách tập thể hô to ( đùng ).

- Băng reo vỗ tay làm mưa có hình thức khác, vỗ từng ngón tay từ ít đến nhiều ngón để làm mưa từ nhỏ đến to.

C. kết thúc:

- Nhận xét tiết sinh hoaït.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

- Cho caùc em chôi nhaùp 1 laàn sau ñoù chôi thaät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN ÑOÄI VIEÂN THÖÏC HIEÄN KÓ NAÊNG

CAÀM CÔØ, GIÖÔNG CÔØ, VAÙC CÔØ, KEÙO CÔØ

                                                                                   

I/ Mục tiêu:

- Caùc em bieát vaø thöïc hieän chuaån xaùc ñoäng taùc caàm côø, giöông côø, vaùc côø, keùo côø.

II. Địa điểm - Phương tieän:

- Ngoaøi saân tröôøng.

III. Noäi dung - Phöông phaùp sinh hoaït:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tiết sinh hoạt hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em kó naêng caàm côø, giöông côø, vaùc côø, keùo côø.

- Caàm côø: Baøn tay phaûi naém caùn côø ngang thaét löng ñoác caùn côø ñaët treân maët ñaát, saùt ngoùn uùt baøn chaân phaûi.

+ Caàm côø nghieâm: Khi nghe leänh " nghieâm ", keùo caùn côø aùp saùt vaøo thaân mình, ngöôøi ôû tö theá nghieâm.

+ Caàm côø nghæ: Nghe khaåu leänh " nghæ ", chaân phaûi duøng vaø ngaõ côø ra phía tröôùc.

 

 

- Giöông côø: Thöïc hieän khi chaøo côø. Dieãu haønh, ñoùn ñaïi bieåu.

+ Töø tö theá nghieâm  chuyeån sang giöông côø, tay phaûi caàm côø giöông leân tröôùc maët, tay thaúng vaø vuoâng goùc vôùi thaân ngöôøi, caàm côø döïng thaúng ñöùng, tay traùi naém caùn côø döôùi baøn tay phaûi 20-30 cm. Tay phaûi di chuyeån naém döôùi caùn côø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vaùc côø: Ñöôïc söû duïng khi dieãu haønh, ñöa côø vaøo laøm leã chaøo côø, duyeät ñoäi.

+ Ñoäng taùc, tö theá vaùc côø: Töø caàm côø nghieâm chuyeån sang ñoäng taùc giöông cô, sau ñoù tay traùi keùo caùn côø ñaët leân vai phaûi, tay phaûi naém ñoác caùn côø ñöa thaúng ra phía tröôùc nghieâng vôùi maët ñaát 1 goùc 460 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Keùo côø: Côø ñöôïc buoäc saün vaøo daây, ñoäi côø coù 2 em, 1 em naâng côø quay veà phía coät côø ( phaûi caàm taùch daây, khoâng cho côø bò roái xoaén vaøo daây ).

+ Khaåu leänh: chaøo côø - chaøo.

- Giöông côø.

- Vaùc côø.

- Nghieâm.

- Nghæ.

2. B/ TRoø chôi: Ñaäp muoãi:

- Caùch chôi: Quaûn troø ñöùng giöõa voøng troøn giô ngoùn tay troû leân vaø laøm con muoãi. Caùc em cuøng ñöa ngoùn tay leân quay voøng troøn vaø cuøng quaûn troø " 0...0..." baát thình lình quaûn troø la to " caén " ngay ñaàu nhöng ñaäp vaøo caèm mình, neáu ai laøm theo seõ bò phaït.

- Luaät chôi: Caùc em phaûi chuù yù vaø laøm theo lôøi hoâ cuûa quaûn troø ( quaûn troø noùi muoåi caén ôû ñaâu, ñaäp ôû choã ñoù ) khoâng laøm theo ñoäng taùc sai cuûa quaûn troø.

C. kết thúc:

- Cho Chi ñoäi taäp hôïp laïi ñoäi hình.

- Nhận xét tiết sinh hoaït.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

 

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

- Cả chi đội ngồi và chú ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi đội trưởng làm mẫu.

 

 

 

 

 

 

- Mời 1 phân đội làm mẫu TPT sửa sai.

- Chi 4 phân đội làm 4 nhóm và tự tập, TPT theo dõi, sửa sai.

 

 

 

 

- Cho caùc em chôi nhaùp 1 laàn sau ñoù chôi thaät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH BAØI TROÁNG CHAØO CÔØ

                                                                                   

I/ Mục tiêu:

- Caùc em hoïc thuoäc vaø thöïc hieän ñöôïc baøi troáng, thaønh laäp 1 ñoäi troáng cuûa chi ñoäi.

- Troø chôi : Soi göông, yeâu caàu caùc em chôi ñuùng luaät vaø töï giaùc.

II. Địa điểm - Phương tieän:

- Ngoaøi saân tröôøng.

- Boä troáng ñoäi.

III. Noäi dung - Phöông phaùp sinh hoaït:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, ñieåm soá, baùo caùo.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tuaàn tröôùc chuùng ta ñöôïc cung caáp taøi lieäu baøi troáng, tö theá ñeotroáng vaø caùch söû duïng. Hoâm nay ta seõ thöïc hieän ñaùnh treân troáng thaät.

- Cho caùc em ñoïc baøi cuûa troáng con:

1 2 3 4 1 - 2 3 - 4 1.

1 2 3 4 1 - 2 3 - 4 2.

1 2 3 4 1 - 2 3 - 4 3.

1 2 3 4 1 - 2 3 - 4 4.

1 2 3 4 1 - 2 3 - 4 5.

1 2 3 4 1 - 2 3 - 4 1.

- Noäi dung treân ta ñaùnh 3 laàn khi laøm leã.

- Taäp hôïp chi ñoäi haøng ngang, cho 1 phaân ñoäi leân thöïc haønh.

- Cuûng coá vieäc thöïc hieän.

- Choïn ra 5 em thöïc hieän toát nhaát leân thöïc hieän.

- TPT heä thoáng laïi baøi troáng, baøi troáng naøy duøng trong nghi leã chaøo côø neân caùc em phaûi thöïc hieän nghieâm chænh, ñoàng thôøi caùc em thöôøng xuyeân luyeän taäp theâm ôû nhaø. Chuùc caùc em thaønh coâng.

2. B/ TRoø chôi: Soi göông:

- Caùch chôi: Raát ñôn giaûn laø caùc em chæ laøm theo khaåu leänh cuûa ngöôøi quaûn troø, neáu thöïc hieän sai thì caùc em seõ bò phaït

- Troø chôi naøy giuùp caùc em reøn luyeän phaûn xaï söï nhanh nheïn.

C. kết thúc:

- Cho Chi ñoäi taäp hôïp laïi ñoäi hình.

- Nhận xét tiết sinh hoaït.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

- TPT.

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

 

 

 

 

 

- Cả chi đội thöïc hieän 3 laàn töøng caâu moät, sau ñoù cho caùc em vöøa ñeám vöøa ñaùnh nheï leân ñuøi.

- Chia laøm 4 phaân ñoäi cho caùc em töï taäp ( TPT theo doõi, höôùng daãn ).

- töøng phaân ñoäi thöïc hieän, caùc phaân ñoäi coøn laïi theo doõi, TPT nhaän xeùt bieåu döông.

- Choïn 1 soá em ñaùnh ñöôïc leân thöïc hieän.

- Taäp hôïp voøng troøn trieån khai vaø toå chöùc chôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH BAØI TROÁNG CHAØO MÖØNG

                                                                                   

I/ Mục tiêu:

- Caùc em hoïc thuoäc vaø thöïc hieän ñöôïc baøi troáng, thaønh laäp 1 ñoäi troáng cuûa chi ñoäi.

- Bieát vaän duïng vaøo thöïc teá..

II. Địa điểm - Phương tieän:

- Ngoaøi saân tröôøng.

- Boä troáng ñoäi.

III. Noäi dung - Phöông phaùp sinh hoaït:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, ñieåm soá, baùo caùo.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tuaàn tröôùc chuùng ta ñöôïc cung caáp taøi lieäu baøi troáng, tö theá ñeotroáng vaø caùch söû duïng. Hoâm nay ta seõ thöïc hieän ñaùnh treân troáng thaät.

- Cho caùc em ñoïc baøi cuûa troáng con:

1 - 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 - 1 2 3 4 1.

1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 1.

1 2 3 4 1 - 1 2 1 - 1 2 1.

- Noäi dung treân ta ñaùnh 2 laàn khi thöïc hieän.

- Taäp hôïp chi ñoäi haøng ngang, cho 1 phaân ñoäi leân thöïc haønh.

- Cuûng coá vieäc thöïc hieän.

- Choïn ra 5 em thöïc hieän toát nhaát leân thöïc hieän.

- TPT heä thoáng laïi baøi troáng, baøi troáng naøy duøng trong nghi leã chaøo côø neân caùc em phaûi thöïc hieän nghieâm chænh, ñoàng thôøi caùc em thöôøng xuyeân luyeän taäp theâm ôû nhaø. Chuùc caùc em thaønh coâng.

2. B/ TRoø chôi: Goïi teân.

- Caùch chôi: Troø chôi naøy coù theå tieán haønh trong phoøng hoaëc ngoaøi trôøi, tuøy ñieàu kieän sinh hoaït. Caùc em ngoài thaønh voøng troøn, taäp trung chuù yù vaøo quaûn troø. Quaûn troø noùi:" Goïi teân 3 hoïc cuï goàm 3 chöõ " vaø chæ baát cöù em naøo trong voøng troøn. Töùc thì rm ñoù phaûi traû lôøi, thí duï: " buùt, möïc, taåy ". Quaûn troø hoâ: " Goïi teân 4 suùc vaät goàm 4 chöõ", caùc em traû lôøi ngay " gaø, heo, choù, meøo", neáu ngaäp ngöøng, quaûn troø beøn ñeám 1, 2, 3 vaãn khoâng noùi ñöôïc, em ñoù phaûi ra khoûi voøng vaø bò phaït.

- Troø chôi naøy giuùp caùc em reøn luyeän phaûn xaï söï nhanh nheïn.

C. kết thúc:

- Cho Chi ñoäi taäp hôïp laïi ñoäi hình.

- Tieát sinh hoaït naøy cuûa chng1 ta ñaõ keát thuùc, qua tieát naøy anh thaáy caùc em coù nhieàu coá gaéng. Tuy nhieân coøn 1 soá em kó naêng ñaùnh troáng coøn sai, veà nhaø caùc em taäp luyeän theâm ñeán tieát sinh hoaït sau, mong raèng caùc em thöïc hieän ñöôïc.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

- Chi đội trưởng.

- TPT.

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

 

 

 

 

 

- Cả chi đội thöïc hieän 3 laàn töøng caâu moät, sau ñoù cho caùc em vöøa ñeám vöøa ñaùnh nheï leân ñuøi.

- Chia laøm 4 phaân ñoäi cho caùc em töï taäp ( TPT theo doõi, höôùng daãn ).

- töøng phaân ñoäi thöïc hieän, caùc phaân ñoäi coøn laïi theo doõi, TPT nhaän xeùt bieåu döông.

- Choïn 1 soá em ñaùnh ñöôïc leân thöïc hieän.

- Taäp hôïp voøng troøn trieån khai vaø toå chöùc chôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAÙO AÙN SINH HOAÏT ÑOÄI

HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH BAØI TROÁNG HAØNH TIEÁN

                                                                                    

I/ Mục tiêu:

- Caùc em hoïc thuoäc vaø thöïc hieän ñöôïc baøi troáng, thaønh laäp 1 ñoäi troáng cuûa chi ñoäi.

- Bieát vaän duïng vaøo thöïc teá..

II. Địa điểm - Phương tieän:

- Ngoaøi saân tröôøng.

- Boä troáng ñoäi.

III. Noäi dung - Phöông phaùp sinh hoaït:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Mở đầu: Ổn định tổ chức.

- Tập hợp 4 hàng dọc, ñieåm soá, baùo caùo.

- Kiểm tra sơ bộ tình hình hoạt động của chi đội.

2. Phần cơ bản:

A. Giới thiệu: Tuaàn tröôùc chuùng ta ñöôïc cung caáp taøi lieäu baøi troáng, tö theá ñeo troáng vaø caùch söû duïng. Hoâm nay ta seõ thöïc hieän ñaùnh treân troáng thaät.

- Cho caùc em ñoïc baøi cuûa troáng con:

1 - 1 2 3 4 1 -  1- 1 2 3 4 1 , 2 3

1 2 1 1 2 1 1 2 3.

1 2 3 4 1 2 3 4 1.

1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 3 4 1 2 3 - 1 2 3 4 1 2 3 4 1.

- Noäi dung treân ta ñaùnh 3 laàn khi laøm leã. Chuù yù nhöõng nhòp ñaùnh ñoâi.

- Taäp hôïp chi ñoäi haøng ngang, cho 1 phaân ñoäi leân thöïc haønh.

- Cuûng coá vieäc thöïc hieän.

- Choïn ra 5 em thöïc hieän toát nhaát leân thöïc hieän.

- TPT heä thoáng laïi baøi troáng, baøi troáng naøy duøng trong nghi leã chaøo côø neân caùc em phaûi thöïc hieän nghieâm chænh, ñoàng thôøi caùc em thöôøng xuyeân luyeän taäp theâm ôû nhaø. Chuùc caùc em thaønh coâng.

2. B/ TRoø chôi: 4 muøa.

- Caùch chôi: Quaûn troø ñöùng giöõa voøng troøn, chæ 1 em vaø noùi teân 1 muøa, em ñoù seõ noùi thôøi tieát muøa aáy. Ví duï: " Muøa ñoâng - Laïnh ", caùc em coù theå noùi veà khí haäu hoaëc veà caùc ngaøy kæ nieäm, trong thôøi gian ñoù tuøy theo söï thoáng nhaát cuûa taäp theå.

- Troø chôi naøy giuùp caùc em reøn luyeän phaûn xaï söï nhanh nheïn.

- Luaät chôi: Caùc em phaûi ñaùp thaät nhanh, chaäm duø ñuùng cuõng bò phaït.

+ Khi em naøo traû lôøi sai, quaûn troø phaûi chæ roõ sai ôû choã naøo, caâu ñaùp ñuùng laø gì ?

C. kết thúc:

- Cho Chi ñoäi taäp hôïp laïi ñoäi hình.

- Tieát sinh hoaït naøy cuûa chng1 ta ñaõ keát thuùc, qua tieát naøy anh thaáy caùc em coù nhieàu coá gaéng. Tuy nhieân coøn 1 soá em kó naêng ñaùnh troáng coøn sai, veà nhaø caùc em taäp luyeän theâm ñeán tieát sinh hoaït sau, mong raèng caùc em thöïc hieän ñöôïc.

6 - 10 phút

 

 

 

25-30 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 phuùt

 

- Chi đội trưởng.

- TPT.

- Chi đội tập hợp hàng dọc.

 

 

 

 

 

- Cả chi đội thöïc hieän 3 laàn töøng caâu moät, sau ñoù cho caùc em vöøa ñeám vöøa ñaùnh nheï leân ñuøi.

- Chia laøm 4 phaân ñoäi cho caùc em töï taäp ( TPT theo doõi, höôùng daãn ).

- töøng phaân ñoäi thöïc hieän, caùc phaân ñoäi coøn laïi theo doõi, TPT nhaän xeùt bieåu döông.

- Choïn 1 soá em ñaùnh ñöôïc leân thöïc hieän.

- Taäp hôïp voøng troøn trieån khai vaø toå chöùc chôi.

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 53
Tháng 08 : 323.762
Năm 2022 : 336.929