Friday, 10/07/2020 - 16:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

Kế hoạch hoạt động chi đoàn 2017-2018

BCH ĐOÀN XÃ AN LẠC TÂY                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN THCS AN LẠC TÂY

Số: 02/KH-CĐ        An Lạc Tây, ngày 20 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017-2018

 

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, Trường THCSAn Lạc Tây, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học của huyện Đoàn Kế Sách, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của xã An Lạc Tây.

        Căn cứ kết quả hoạt động của Chi đoàn trường THCSAn Lạc Tây nhiệm kỳ 2017- 2018, nay BCH Chi đoàn trường THCSAn Lạc Tây xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học nhiệm kỳ 2017-2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Cơ cấu tổ chức:

        - Tổng số đoàn viên/ nữ : 4/2 nữ

        - Trình độ đại học: 4/2 nữ

    - Đảng viên sinh hoạt đoàn/ nữ : 03/01 nữ

2. Thuận lợi:

        - Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ nhà trường, BTV xã Đoàn.

        - Chi đoàn có đội ngũ trẻ, nhiệt tình và luôn xung kích, sáng tạo trong các phong trào.

        - Nhà trường đã trang bị tương đối đầy đủ các phương tiện phục vụ cho công tác chuyên môn của hầu hết các ĐV.

        - Hầu hết ĐV được đào tạo chính quy nên đã đáp ứng nhiệm vụ công tác chuyên môn đáp ứng nhu cầu đối với đơn vị hiện nay.

3. Khó khăn:

        - Cán bộ đoàn làm công tác kiêm nhiệm nên kỹ năng công tác thanh niên chưa cao.

        - Đoàn viên đa số đều làm công tác chuyên môn nên hoạt động đoàn chưa sôi nổi.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:

        - Tuyên truyền đến tất cả các Đoàn viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, không ngừng tự học, tự rèn để nâng cao trình độ hiểu biết của mình.

        - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục ĐV về truyền thống cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xác định rõ trách nhiệm của người ĐV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

        - Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

        - Thực hiện tốt nội quy của nhà trường, quy chế của chuyên môn.

        - Tiếp tục thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

        - Phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tuyên truyền ý nghĩa đến ĐV, HS ý nghĩa của các ngày lễ lớn trong năm, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường hình thức nêu gương tốt, làm việc tốt, tham gia tốt các đợt sinh hoạt chủ điểm trong năm học.

* Chỉ tiêu:

        - 100% ĐV tham gia đầy đủ các lớp chính trị hè, học tập nghị quyết của đoàn.

        - 100% ĐV có đạo đức tốt và gương mẫu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

        - 100% ĐV tham gia học tập và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        - 100% ĐV thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

* Giải pháp:

        - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ (3 tháng 1 lần), báo cáo các chuyên đề liên quan cho toàn thể ĐV trong chi đoàn.

        - Nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐV nhằm khuyến khích, động viên và vận động kịp thời để xây dựng chi đoàn đoàn kết vững mạnh.

        - Vận động ĐV thường xuyên tham gia tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho ĐV.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

        - Đoàn viên kết hợp tổ chức tốt các hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học như: GV giỏi, giải toán, tiếng anh qua Internet,…

        - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo quy định. Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong công tác soạn giảng.

        - ĐV tích cực tham gia công tác làm ĐDDH và sử dụng ĐDDH vào trong tiết dạy có hiệu quả.

        - Tích cực tự rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn theo các chuyên đề, tham gia tốt các hoạt động và phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp.

        - Đoàn viên tích cực sáng tạo và chủ động với việc bồi dưỡng HS, phụ đạo HS yếu, chủ động tham mưu với nhà trường bàn về các biện pháp nhằm tổ chức tốt các hoạt động có hiệu quả.

        - ĐV đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự học, tự rèn về học tập và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

* Chỉ tiêu:

        - 100% ĐV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

        - 100% ĐV có hồ sơ sổ sách đầy đủ, sạch đẹp và có sổ tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

        - 100% ĐV thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy chế của nhà trường.

        - 100% ĐV thực hiện tốt việc soạn giảng bằng máy tính.

        - Phấn đấu có 4 ĐV đạt lao động tiên tiến.

        - 100% ĐV biết và sử dụng địa chỉ Email công vụ vào công tác chuyên môn.

        * Giải pháp:

        - Phối hợp với BGH nhà trường, với Công đoàn, tổ chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ĐV có điều kiện tham gia học tập nâng cao nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ.

        - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

        - Biểu dương, khen thưởng các đồng chí sử dụng tốt CNTT và ứng dụng có hiệu quả vào dạy học.

3. Phong trào VHVN- TDTT:

        - Tham gia tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, Đoàn cơ sở, địa phương tổ chức.

        - Kết hợp với đội TNTP tổ chức các phong trào VHVN- TDTT trong trường.

        - Vận động ĐV tham gia tập luyện các môn TDTT ưa thích, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu VHVN- TDTT với các chi đoàn bạn.

        * Chỉ tiêu:

        100% ĐV tham gia và thực hiện tốt các phong trào do chi đoàn, nhà trường tổ chức.

* Giải pháp:

        - Cần chủ động tham mưu với Chi bộ, BGH nhà trường và các Đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời.

 

4. Công tác xây dựng đạo đức lối sống:

        - Thường xuyên tuyên truyền và vận động ĐV, HS tham gia tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, phòng chống bạo lực học đường và tai nạn thương tích trong trường học.

        - Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường. Thực hiện trang trí lớp học, chăm sóc và bảo vệ tốt bồn hoa, cây cảnh quanh trường.

        - Xây dựng mối đoàn kết trong tập thể, đoàn thể trong nhà trường.

* Chỉ tiêu:

        - 100% ĐV xây dựng nhà trường Xanh- sạch- đẹp.

        - 100% ĐVGV chủ nhiệm tổ chức lớp tham gia trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh quanh trường.

* Giải pháp:

        - Vận động ĐV tích cực tham gia tìm hiểu, học tập những chủ trương chính sách, pháp luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp như: Luật giáo dục sửa đổi, luật quốc phòng, luật thanh niên, luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông…do các tổ chức phát động.

        - Trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh.

5. Các hoạt động khác:

* Hoạt động đền ơn đáp nghĩa:

        - Tổ chức nói chuyện truyền thống với tinh thần “ Uống nước nhớ nguồn” nhân các ngày lễ lớn 22/12, 09/01, 26/03…

        - Kết hợp đội TNTP thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng…

        - Tham gia đóng góp các loại quỹ do các cấp vận động.

* Hoạt động từ thiên nhân đạo:

        - Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

        - Vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, tình nguyện.

* Chỉ tiêu:

        - 100% ĐV đóng góp theo chỉ tiêu các cuộc vận động cứu trợ.

        - 1–2 ĐV tham gia hiến máu nhân đạo.

* Giải pháp:

        - Vận động tuyên truyền cho ĐV nâng cao ý thức trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

        - Vận động ĐV tích cực tham gia công tác hiến máu nhân đạo.

6. Công tác xây dựng Đoàn:

        - Thương xuyên theo dõi, phân tích chất lượng Đoàn viên, giới thiệu đại diện BCH chi đoàn tham gia các lớp tập huấn cán bộ Đoàn do cấp trên tổ chức.

       

        - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, TDTT… nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các đoàn thể và nâng cao tinh thần cho ĐVGV.

        - Tổ chức giao lưu với các chi đoàn bạn trên địa bàn nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các chi đoàn nhân dịp các ngày lễ lớn.

        - Nắm bắt, tuyên truyền và thực hiện chủ trương, nghị quyết của chi bộ về công tác đoàn viên thanh niên.

* Chỉ tiêu:

        Xây dựng Chi đoàn Đạt Chi đoàn : Vững mạnh xuất sắc

7. Công tác xây dựng Đảng:

        - Giúp đỡ, giới thiệu ĐV ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

        - Phát huy vai trò của Đảng viên trẻ trong sinh hoạt chi đoàn.

        - Tham mưu với chi bộ nhà trường về công tác đoàn viên thanh niên.

        - Cụ thể hóa Nghị quyết của Chi đoàn và Chi bộ nhà trường thành các chương trình hành động cụ thể của chi đoàn.

        - Chi đoàn có kế hoạch giúp đỡ và giới thiệu ĐV ưu tú cho chi bộ xem xét cho đi học lớp đối tượng Đảng và kết nạp Đảng.

* Chỉ tiêu:

        - Giới thiệu 1ĐV ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

III. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA CHÍNH

        - 100% ĐV thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

        - 100% ĐV tham gia học tập và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        - 100% ĐV đăng ký và thực hiện tốt chương trình RLĐV.

        - 100% ĐV thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

        - 100% ĐV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        - 100% ĐV thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường.

        - 100% ĐV đạt danh hiệu LĐTT.

        - Giới thiệu 1 ĐV ưu tú cho chi bộ giới thiệu kết nạp Đảng.

        - Chi đoàn phấn đấu đạt: Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

        Trên đây là phương hướng hoạt động của Chi đoàn trường TH An Lạc Tây nhiệm kỳ 2017-2018.

TM.BCH CHI ĐOÀN

- Nơi Nhận: ĐVGV

- Lưu: Chi Đoàn

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 56
Tháng 07 : 581
Năm 2020 : 12.338