Saturday, 20/10/2018 - 04:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018

kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN KẾ SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             

                                     Số 02 /KH-LĐ               An Lạc Tây, ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; của Hội Đồng Đội huyện Kế Sách.

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; của Hội Đồng Đội xã An Lạc Tây.

 Liên Đội Trường THCS An Lạc Tây xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 với nội dung cụ thể sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

“Thiếu nhi Kế Sách thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp xã và cấp huyện; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tổng kết các mặt công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017; xác lập giải pháp trong giai đoạn 2017 - 2022.

2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai các phong trào phù hp theo từng nội dung cụ th.

3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyn, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đui nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

4. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Củng cố, kiện toàn các Chi Đội. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi.

5. Chủ động tham mưu với Đoàn thể xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ với các ngành, đoàn thể, xã hội hoá công tác đội.Tiếp tục “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội, tham mưu cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- 100% Liên đội tham gia tốt Lễ khai giảng gắn với việc phát động chủ đề năm học 2017 – 2018;

- 100% Liên đội tổ chức Đại hội Liên đội dứt điểm trong tháng 10.

- 100% Liên đội thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc măng non hoặc tổ chức 01 hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn cấp Tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 100% Chi đội tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- 100% Liên đội tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% Liên đội tổ chức “Ngày hội thiếu nhi“, các hoạt động vui chơi giải trí và giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu cho thiếu nhi. Chỉ đạo 100% Chi đội nhận đỡ đầu và giúp đỡ ít nhất 01 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo 100% Chi đội triển khai phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2017 - 2018.

- Chỉ đạo 100% Chi đội tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam".

- Chỉ đạo 100% Chi đội triển khai “Chương trình rèn luyện Đội viên".

- Mỗi Chi đội có ít nhất 01 mô hình hiệu quả trong phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

- Mỗi Chi đội tổ chức được ít nhất 01 hoạt động hè cho thiếu nhi vui chơi.

- Ít nhất 95% đội viên đăng ký, 75% đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.

- 100% Chi đội tham gia tốt hội thi “ Chỉ huy Đội giỏi”.

- Chỉ đạo 100% Chi đội trường tiếp tục vận động đóng góp xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ

- 100% cán bộ phụ trách Đội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Triển khai phong trào “ Thiếu nhi An Lạc Tây thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

1. Nội dung

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đp lý tưởng, truyền thng cách mạng.

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử; tham gia chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ ” trong các Chi đội chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ đim gn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truvền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em thông qua các Hội nghị chuyên đề, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp; các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội, các hoạt động thi tìm hiểu... nghiên cứu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của thiếu nhi.

- Tiếp tục đy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nht là chủ quyn bin đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tquốc nơi biên giới, hải đảo.

- Tăng cường nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh về tình hình thiếu nhi; giúp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ t chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Phát huy vai trò của đội n giáo viên làm công tác phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi. Tổ chức, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, diễn đàn, phát huy quyền tham gia của trẻ em. Tăng cường phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

- Đẩy mạnh phong trào mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của t chức Đoàn, Đội và báo chí của các tỉnh, thành phố, tuyên truyền rộng rãi v các gương thiếu nhi tiêu biu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như: website, mạng xã hội...

1.2. Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội.

- Định hướng, khuyến khích thiếu nhi tiếp cận với các bộ môn khoa học hiện đại và ứng dụng, hướng dẫn các em tìm hiểu những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các sản phm khoa học phù hp. Chọn và hướng dẫn các em tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đng tỉnh Sóc Trăng - ln VII” .

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như "Bạn giúp bạn", “Đôi bạn cùng tiến"... Phối hợp với các ngành tại địa phương tổ chức rà soát, phân loại rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường. Hội đng Đội các cấp huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Hướng cho các em tham gia sáng tác thơ văn, tham gia cuộc thi “Cây bút tuổi hng”; t chức “Ngày hội đọc sách ” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc sách chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.

- Tiếp tục tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" gn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết đến chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.

- Tăng cường t chức các hoạt động giúp thiếu nhi làm quen, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của các nước; đồng thời quảng bá hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng, lối sống, nếp sống.

- Tuyên truyn về tm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động th dục, th thao tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè. Phát trin, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần... trong nhà trường nhằm tạo môi trường lành mạnh đ thiếu nhi phát trin năng khiếu, bồi dưng ươm mầm tài năng nhỏ tui. T chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ “ Phóng viên nhỏ”, “ Đội tuyên truyền măng non ”... Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em vào dịp 1/6 và các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè; tổ chức “Đêm hội trăng Rằm" cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán.

- Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong t chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục gii tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu quả; sinh hoạt dã ngoại... Xây dựng, triển khai Đ án “Đoàn thanh niên cộng sản HChí Minh tham gia phòng, chng đuối nước cho trẻ em”. Tiếp tục nâng cao cht lượng và chuyển giao, nhân rộng các mô hình giáo dục k năng đã có hiệu quả; đồng thời nghiên cứu các mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi; t chức các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Phối hp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đ chơi an toàn, không có cht độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển. Triển khai Chương trình giáo dục về nước sạch cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch ”.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật, vận động nguồn lực, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em;

2. Phương thức triển khai phong trào

- Tuyên truyên, phổ biên cho đội viên, thiếu nhi về những nội dung cơ bản của phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới với 03 nội dung cơ bản: thi đua rèn luyện đạo đức, lý tưởng, truyền thống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội. Triển khai hướng dẫn trong giai đoạn mới của Hội đồng Đội Trung ương. Hội đồng Đội các cấp cụ thể hoá phong trào bằng những giải pháp cụ thể đến đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

- Tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời, nhân ái, sẻ chia và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ ” cấp Liên đội. Tổ chức tuyên dương danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” và triển khai từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào nhanh, đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên" thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

- Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Chi đội về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành sinh hoạt sao. Duy trì các cuộc thi: “Phụ trách đội giỏi”, “Nghi thức đội”... Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Hướng dẫn hoạt động nhi đồng trong giai đoạn mới” của Hội đồng Đội các cấp.

3. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương. Từng bước nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội viên.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Nghiên cứu đối mới cách thức tổ chức cho thiếu nhi thực hiện Chương trình "Rèn luyện đội viên" qua mạng Internet khi đồng loạt triển khai. Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, thích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi. Nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp đánh giá để thống nhất với chương trình ngoài giờ lên lớp và những chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức “ Ngày hội công nhận Chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức Lễ Trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

4. Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các Chi đội.

- Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Chi đội và của đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng "Chi đội 3 tốt" và "Liên đội 3 tốt" ( học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

5. Công tác Chỉ huy Đội

- Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

6. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu cho các ban ngành ở địa phương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư”.

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở các Chi đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn, trẻ em lao động sớm; tham mưu giải pháp tập hợp, hỗ trợ, định hướng các em làm những việc tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tham mưu xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ; tiến hành chọn, cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở đơn vị.

7. Công tác xây dụng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, “Khăn hồng tình nguyện”, “Phụ trách giỏi”; mô hình “Chi đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện, quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiêu đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng “Cánh Én hồng”.

- Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu’’ của đội ngũ Giáo viên phụ trách Đội trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

- Tham mưu xây dựng Quy chế cán bộ phụ trách Đội, Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của Hội đồng Đội.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

1. Tham gia tốt hoạt động do Huyện và Tỉnh tổ chức

2. Hoạt động tập trung cấp Liên Đội

- Chương trình ‘' Đêm Hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, thăm và tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu 2017 (tháng 10/2017).

- Tố chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (tháng 6/2018).

- Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp trường và tổ chức Ngày hội "Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên" nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; đề ra chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

3. Công tác phối hợp với các ngành

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan tham gia các hoạt động và tổ chức các chương trình phục vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Xây dựng chương trình phối hợp với Hội đồng Đội huyện Kế Sách và Hội đồng Đội xã An Lạc Tây về tổ chức các hoạt động công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các Chi đội tổ chức các hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018. Tham mưu đề xuất tốt các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong triển khai công tác Đội. Tích cực phối hợp với các ban, ngành và đoàn thể có liên quan, tham mưu cho Ban giám hiệu khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; tham mưu cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Liên đội.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa phương, tập trung vào các Chi đội hoạt động còn nhiều khó khăn, các Chi đội xây dựng mô hình điểm trong một số mảng công tác của Đội.

- Tham gia và thực hiện tốt các hoạt động cấp huyện và tỉnh tổ chức.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động được chỉ đạo triển khai tại cơ sở.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và phụ lục số liệu về Hội đồng Đội huyện.

+ Báo cáo chủ đề, chủ điểm vào ngày 15 hàng tháng;

+ Báo cáo Sơ kết chậm nhất ngày 20/11/2017;

+ Báo cáo Tổng kết chậm nhất ngày 15/5/2018 .

+ Báo cáo hoạt động hè vào ngày 20/8.

          Trên đây là chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 của Liên Đội Trường THCS An Lạc Tây.

                                                                                                 

                                                                                                                

 

 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                 TỔNG PHỤ TRÁCH                                                         

                                                                                   

                                              

 

 

 

      Trần Thị Thúy Nga                        Nguyễn Phương Duy

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 118
Tháng 10 : 2.276
Năm 2018 : 10.332