Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  11/2017

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN KẾ SÁCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                              

                   Số 03/KHT-LĐ                                     An Lạc Tây, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11/2017

 

          I. Chủ điểm: NHỚ ƠN THẦY CÔ

          II. Hoạt động trọng tâm

          - Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sóc Trăng” bồi đắp ước mơ, hoài bão và động cơ phấn đấu tốt đẹp trong thiếu nhi.

          - Phát động phong trào bông hoa điểm 10 chào mừng 20/11 trong toàn liên Đội.

          - Kiểm tra tác phong các khối lớp.

          - Đưa Đội viên đi tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ vòng huyện.

          - Tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

            - Tổ chức lễ truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

          III. Kế hoạch theo tuần

Thời gian

Tuần

Nội dung

Tổ chức thực hiện

Ghi chú

Từ ngày

01/11/2017

Đến ngày

30/11/2017

1

- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sóc Trăng” bồi đắp ước mơ, hoài bão và động cơ phấn đấu tốt đẹp trong thiếu nhi.

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Cộng thi đua tuần.

- Sinh hoạt Đội với nội dung “Nghi thức Đội viên”.

- Duy trì các hoạt động của trường: Đội viên tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

- Tập luyện đội trống chuẩn bị cho lễ 20/11

 

Bí thư chi Đoàn + TPT +  BCH Liên Đội

 

 

2

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Cộng thi đua tuần.

- Duy trì các hoạt động của trường: Đội viên tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

- Sinh hoạt Đội với nội dung “Nghi thức Đội viên”.

- Tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đưa Đội viên đi tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ vòng huyện.

Bí thư chi Đoàn + TPT +  BCH Liên Đội

 

 

3

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Tiếp duy trì các hoạt động của trường: Đội viên tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

- Cộng thi đua tuần.

- Sinh hoạt Đội với nội dung “Nghi thức Đội viên”.

- Tổ chức lễ truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bí thư chi Đoàn + TPT +  BCH Liên Đội

 

 

4

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Duy trì các hoạt động của trường: Đội viên tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

- Cộng thi đua tuần.

- Sinh hoạt Đội với nội dung “Nghi thức Đội viên”.

- Kiểm tra tác phong các khối lớp.

Bí thư chi Đoàn + TPT + BCH Liên Đội

 

 

         

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                        TỔNG PHỤ TRÁCH                                                                             

        

                           

 

                                                                

        Trần Thị Thúy Nga                                                         Nguyễn Phương Duy

Bài tin liên quan