Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH THÁNG 9 - 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 9 - 2017

HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ AN LẠC TÂY      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

                                      

                   Số 01/KHT-LĐ                                         An Lạc Tây, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tháng 9-2017

          I. Chủ điểm: VUI NGÀY HỘI TRƯỜNG

          II. Hoạt động trọng tâm

          - Kết hợp với Công đoàn - Đoàn thanh niên tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

          - Chuẩn bị thang điểm tổ chức thi đua toàn Liên Đội.

          - Lên kế hoạch, chương trình đại hội Liên Đội năm học 2017-2018.

          - Duy trì các hoạt động của trường: học sinh tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

          - Đưa Đội viên đi nhận học bổng Thiều Văn Chỏi.

          - Vận động Đội viên nghỉ học ra lớp.

          - Ổn định nề nếp học tập của Đội viên.

          - Phổ biến nội quy trường học.

          III. Kế hoạch theo tuần

Thời gian

Tuần

Nội dung

Công tác chuẩn bị

Kết quả

Từ ngày

01/9/2017

Đến ngày

30/9/2017

1

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Ổn định nề nếp học tập của Đội viên. Phổ biến nội quy trường học.

 - Vận động Đội viên nghỉ học ra lớp.

 - Cho Đội viên lao động làm vệ sinh trường, lớp học.

 - Kết hợp với Công đoàn - Đoàn thanh niên tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Tập trống cho đội nghi thức chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Bí thư chi Đoàn + TPT +  BCH Liên Đội

 

 

2

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Chuẩn bị thang điểm tổ chức thi đua toàn Liên Đội.

- Thành lập đội cờ đỏ trực chéo thi đua.

- Cộng thi đua tuần.

Bí thư chi Đoàn + TPT +  BCH Liên Đội

 

 

3

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Lên kế hoạch, chương trình đại hội Liên Đội năm học 2017-2018.

- Duy trì các hoạt động của trường: Đội viên tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

- Đưa Đội viên đi nhận học bổng Thiều Văn Chỏi.

- Cộng thi đua tuần.

Bí thư chi Đoàn + TPT +  BCH Liên Đội

 

 

4

- Thực hiện tốt nghi thức chào cờ đầu tuần.

- Tiếp tục ổn định nề nếp học tập của Đội viên.

- Duy trì các hoạt động của trường; Đội viên tập thể dục giữa giờ, theo dõi thi đua.

- Tiếp tục vận động Đội viên nghỉ học ra lớp.

- Cộng thi đua tuần.

Bí thư chi Đoàn + TPT + BCH Liên Đội

 

 

 

  DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                        TỔNG PHỤ TRÁCH                                                                             

                                   

 

 

 

                                                                

           Trần Thị Thúy Nga                                                       Nguyễn Phương Duy

Bài tin liên quan